Strona www: https://www.zlobekbedlno.pl/
Numer telefonu: 727-440-443

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Do Gminnego Żłobka w Bedlnie zostają przyjęte dzieci:
1. Hanna Krawczyk
2. Justyna Ganclerz

Rodziców dzieci zapraszam do podpisania umów.

Z wyrazami szacunku
Aleksandra Stawińska
Dyrektor Gminnego Żłobka w Bedlnie

Załącznik:

wyniki 23.08

Informacja

Od września zwalniają się 2 miejsca w Żłobku. Osoby zainteresowane zapisaniem swojego dziecka zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie. Wnioski można pobrać na stronie (link poniżej) bądź bezpośrednio w placówce. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z telefonem kontaktowym  i z dopiskiem „Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka na rok 2021/2022” w terminie do dnia 20.08.2021r. w godzinach 7:30-15:30. Oferty można składać w Gminnym Żłobku w Bedlnie lub na adres Gminnego Żłobka w Bedlnie: Bedlno 31A, 99-311 Bedlno. W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do placówki.

Ogłoszenie wyników nastąpi 23.08.2021r.

Załączniki:

Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno

Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno

Gminny Żłobek w Bedlnie powstał w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 465 282, 00 zł. Pozyskane środki umożliwiły zakup mebli, zabawek oraz przedmiotów potrzebnych do codziennego użytkowania podczas pracy z dziećmi. W ramach projektu unijnego "Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno" zaadoptowano oraz doposażono pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Bedlnie, przeznaczone na zorganizowanie Żłobka oraz zostało zakupione resztę wyposażenia. Otrzymane fundusze pokrywają również koszty funkcjonowania żłobka, m.in. rodzice nie ponoszą kosztów wyżywienia. Żłobek sprawuje opiekę nad 16 dziećmi od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 17:00 przez cały rok. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci uczęszczających do Żłobka. Wsparcie udzielone w projektach, daje możliwość prawidłowego funkcjonowania placówki, zaspokojenia podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka.

Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno

Szanowni Rodzice, z przyjemnością informujemy, że Gminny Żłobek w Bedlnie, w pełni funkcjonuje od 27 maja 2021 roku. Żłobek posiada 16 miejsc organizacyjnych przeznaczonych dla dzieci od 12 miesiąca życia do 3 lat. Placówka jest otwarta od 7.00 do 17.00. Na co dzień funkcjonuje według ramowego rozkładu dnia , który wprowadza ład i harmonię . W naszym żłobku dzieciom mija czas miło i wesoło. Pociechy, chętnie biorą udział w zabawach tematycznych, integracyjnych, ruchowych, umuzykalniających oraz rozwijających małą i dużą motorykę. Aktywnie spędzamy czas zarówno w sali jak i podczas spacerów. Oto krótka fotorelacja:

Uroczyste otwarcie Gminnego Żłobka w Bedlnie

Dnia 26 maja o godzinie 11 odbyła się uroczyste otwarcie Gminnego Żłobka w Bedlnie. W taki szczególny dzień – Dzień Mamy. Z tej okazji dzieci z tutejszego oddziału przedszkolnego pod okiem pani Magdaleny Wawrzyńskiej przygotowały występ dla mam.

W uroczystości otwarcia wzięli udział min. wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, poseł Tadeusz Woźniak, senator Przemysław Błaszczyk, członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Andrzej Górczyński oraz wielu innych wspaniałych gości. Wspólnie witaliśmy naszych najmłodszych uczestników – dzieci oraz ich rodziców. Na uroczystości nie mogło zabraknąć naszego Księdza Proboszcza Roberta Awerjanowa, który poprowadził wspólną modlitwę oraz poświęcił placówkę. Żłobek został przystosowany dla  szesnaściorga dzieci. Dzięki środkom, które gmina pozyskała na otwarcie oraz funkcjonowanie żłobka mogliśmy wyposażyć i dostosować sale do wieku oraz potrzeb dzieci. Do wspólnego przecięcia wstęgi zaprosiliśmy również naszych gości.

Informacja!

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze dzieci do Gminnego Żłobka w Bedlnie z dnia 30.04.2021r.

Uprzejmie informuję, że w związku z rekrutacją dzieci do Gminnego Żłobka w Bedlnie, pozostało kilka wolnych miejsc. W związku z czym, proces rekrutacji zostaje wydłużony do dnia 17 maja 2021r. Nabór zostaje rozszerzony o dzieci zamieszkałe poza obrębem Gminy Bedlno, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dzieci z gminy Bedlno.

Harmonogram rekrutacji  przedstawia się następująco:
Od 30.04.2021r. do 17.05.2021r. – składanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka na rok 2021/22” wraz z oświadczeniami spełnienia kryteriów rekrutacyjnych
Od 18.05.2021r.  do 19.05.2021r. – analiza Wniosków
20.05.2021r. – podanie do publicznej wiadomości danych dzieci przyjętych do żłobka
i oczekujących na przyjęcie

Oferty jak dotychczas należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z telefonem kontaktowym i z dopiskiem „ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA  NA ROK 2021/2022”, w terminie do dnia  17 maja 2021 roku  do godz. 15.00,  w sekretariacie  Urzędu Gminy Bedlno lub na adres : Gmina Bedlno nr 24, 99-311 Bedlno
W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do tut. Urzędu.

Zapraszamy.

Oferta pracy: Opiekun w Gminnym Żłobku w Bedlnie oraz Pomoc Opiekuna w Gminnym Żłobku w Bedlnie!

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „ Opiekun bądź Pomoc Opiekuna w Gminnym Żłobku w Bedlnie”, w terminie do dnia  10 maja 2021 roku  do godz. 15.00,  w sekretariacie  Urzędu Gminy Bedlno lub na adres : Gmina Bedlno nr 24, 99-311 Bedlno
W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do tut. Urzędu.

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne zostaną zaproszeni telefonicznie  na rozmowę.

Czekamy na zgłoszenia.

Rozpoczynamy nabór dzieci do Gminnego Żłobka w Bedlnie!

Harmonogram rekrutacji przedstawia się następująco:
Od 30.04.2021r. do 11.05.2021r. – składanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka na rok 2021/2022” wraz z oświadczeniami spełnienia kryteriów rekrutacyjnych
Od 12.05.2021r.  do 13.05.2021r. – analiza Wniosków
14.05.2021r. – podanie do publicznej wiadomości danych dzieci przyjętych do żłobka i oczekujących na przyjęcie

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z telefonem kontaktowym i z dopiskiem „ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA  NA ROK 2021/2022”, w terminie do dnia  11 maja 2021 roku  do godz. 15.00,  w sekretariacie  Urzędu Gminy Bedlno lub na adres : Gmina Bedlno nr 24, 99-311 Bedlno
W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do tut. Urzędu.

Czekamy na zgłoszenia!

Pierwsze meble już są! Zaczynamy wyposażanie naszej sali zabaw dla dzieci.

Kochani rodzice!

Na chwilę obecną został ogłoszony konkurs na Dyrektora Gminnego Żłobka w Bedlnie. Rozstrzygnięcie nastąpi 27 kwietnia 2021r. Dalsze czynności dotyczące funkcjonowania żłobka będzie realizował powołany dyrektor placówki. Do jego kompetencji należy min. przeprowadzenie naboru dzieci oraz personelu. Wszelkie informacje na ten temat zostaną wkrótce umieszczone na stornie. Żłobek rozpocznie funkcjonowanie w miesiącu maju. Na chwilę obecną wyposażamy sale w sprzęty, meble oraz zabawki. Prosimy Państwa o zachowanie czujności oraz cierpliwość, bowiem wszyscy chcemy, aby dzieci miały zapewnione odpowiednie warunki, nad którymi aktualnie pracujemy.

Z wielką radością informujemy, że w naszej gminie powstanie nowy Żłobek, który będzie się mieścił w gmachu budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie. Żłobek powstanie  w oparciu o dofinansowanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” 2021. Organem prowadzącym jest Gmina Bedlno. Na chwilę obecną trwają prace remontowe w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla najmłodszych. Prace będą obejmować miedzy innymi przebudowę sal, utworzenie szatni, toalet, zaplecza socjalnego oraz wózkowni.    Okres zakończenia prac remontowych nastąpi z końcem marca.  Dzięki tej inwestycji będziemy mogli utworzyć pierwszy w naszej gminie żłobek i zapewnić miejsce dla 16 dzieci. Wszelkie informacje związane naborem pracowników oraz rekrutacją dzieci będą podawane na bieżąco.

Skip to content