Oferta pracy: Opiekun w Gminnym Żłobku w Bedlnie oraz Pomoc Opiekuna w Gminnym Żłobku w Bedlnie!

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „ Opiekun bądź Pomoc Opiekuna w Gminnym Żłobku w Bedlnie”, w terminie do dnia  10 maja 2021 roku  do godz. 15.00,  w sekretariacie  Urzędu Gminy Bedlno lub na adres : Gmina Bedlno nr 24, 99-311 Bedlno
W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do tut. Urzędu.

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne zostaną zaproszeni telefonicznie  na rozmowę.

Czekamy na zgłoszenia.

Rozpoczynamy nabór dzieci do Gminnego Żłobka w Bedlnie!

Harmonogram rekrutacji przedstawia się następująco:
Od 30.04.2021r. do 11.05.2021r. – składanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka na rok 2021/2022” wraz z oświadczeniami spełnienia kryteriów rekrutacyjnych
Od 12.05.2021r.  do 13.05.2021r. – analiza Wniosków
14.05.2021r. – podanie do publicznej wiadomości danych dzieci przyjętych do żłobka i oczekujących na przyjęcie

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z telefonem kontaktowym i z dopiskiem „ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA  NA ROK 2021/2022”, w terminie do dnia  11 maja 2021 roku  do godz. 15.00,  w sekretariacie  Urzędu Gminy Bedlno lub na adres : Gmina Bedlno nr 24, 99-311 Bedlno
W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do tut. Urzędu.

Czekamy na zgłoszenia!

Pierwsze meble już są! Zaczynamy wyposażanie naszej sali zabaw dla dzieci.

Kochani rodzice!

Na chwilę obecną został ogłoszony konkurs na Dyrektora Gminnego Żłobka w Bedlnie. Rozstrzygnięcie nastąpi 27 kwietnia 2021r. Dalsze czynności dotyczące funkcjonowania żłobka będzie realizował powołany dyrektor placówki. Do jego kompetencji należy min. przeprowadzenie naboru dzieci oraz personelu. Wszelkie informacje na ten temat zostaną wkrótce umieszczone na stornie. Żłobek rozpocznie funkcjonowanie w miesiącu maju. Na chwilę obecną wyposażamy sale w sprzęty, meble oraz zabawki. Prosimy Państwa o zachowanie czujności oraz cierpliwość, bowiem wszyscy chcemy, aby dzieci miały zapewnione odpowiednie warunki, nad którymi aktualnie pracujemy.

Z wielką radością informujemy, że w naszej gminie powstanie nowy Żłobek, który będzie się mieścił w gmachu budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie. Żłobek powstanie  w oparciu o dofinansowanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” 2021. Organem prowadzącym jest Gmina Bedlno. Na chwilę obecną trwają prace remontowe w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla najmłodszych. Prace będą obejmować miedzy innymi przebudowę sal, utworzenie szatni, toalet, zaplecza socjalnego oraz wózkowni.    Okres zakończenia prac remontowych nastąpi z końcem marca.  Dzięki tej inwestycji będziemy mogli utworzyć pierwszy w naszej gminie żłobek i zapewnić miejsce dla 16 dzieci. Wszelkie informacje związane naborem pracowników oraz rekrutacją dzieci będą podawane na bieżąco.

Skip to content