Przewodnicząca rady:

Anna Ratajczyk

Wiceprzewodnicący rady:

Agnieszka Matusiak
Grzegorz Kucharski

Członkowie rady:

Adam Gajewski
Wiesława Lubocha
Katarzyna Kraszkiewicz
Waldemar Grawender
Przemysław Gajewski
Ewa Pilarska
Konrad Olejniczak
Anna Jaros
Krzysztof Jóźwiak
Patryk Kraska
Krzysztof Gawryszczak
Przemysław Wodzyński

Przyjmowanie interesantów:

Przewodnicząca Rady – Anna Ratajczyk przyjmuje interesantów
w 1 i 3 poniedziałek miesiąca
w godzinach 13.00 – 15.00, w pokoju nr 36.

Biuro Rady Gminy w Bedlnie pok. nr 18
Aleksandra Zając
e-mail: radagminy@ugbedlno.pl tel. 24 282 19 18

Bedlno 24
99-311 Bedlno

Składy Osobowe Komisji Rady Gminy w Bedlnie

Komisja Rewizyjna:

Konrad Olejniczak - Przewodniczący
Anna Jaros - Zastępca Przewodniczącego
Waldemar Grawender – Członek
Adam Gajewski – Członek
Ewa Pilarska – Członek

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

Wiesława Lubocha – Przewodniczący
Krzysztof Gawryszczak– Zastępca Przewodniczącego
Katarzyna Kraszkiewicz– Członek
Patryk Kraska – Członek

Agnieszka Matusiak – Członek

Komisja Gospodarki, Mienia, Kosztów i Cen:

Waldemar Grawender – Przewodniczący,

Przemysław Gajewski – Zastępca Przewodniczącego,

Grzegorz Kucharski – Członek,

Anna Jaros – Członek,

Konrad Olejniczak – Członek

Krzysztof Jóźwiak – Członek

Przemysław Wodzyński - Członek

Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska:

Patryk Kraska – Przewodniczący

Grzegorz Kucharski - Zastępca Przewodniczącego

Przemysław Gajewski– Członek

Przemysław Wodzyński – Członek

Krzystzof Jóźwiak – Członek

Anna Ratajczyk - Członek

Komisja Socjalna, Oświaty i Kultury:

Ewa Pilarska – Przewodniczący

Katarzyna Kraszkiewicz - Zastępca Przewodniczącego

Wiesława Lubocha – Członek

Krzysztof Gawryszczak - Członek

Anna Ratajczyk – Członek

Adam Gajewski – Członek

Sesja Rady Gminy Bedlno

Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Bedlno w dniu 26 czerwca 2024r. o godz. 9:00 która odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Budynku Urzędu Gminy Zaproszenie - Kliknij ,
//////////

City Plantation Award – 1988

Blinded by desire, that they cannot foresee belongs which through shrinking.
//////////

Environment Safety Award – 1995

Trouble that are bound to ensue and equal to those city work who fail their duty.
//////////

Architectural Heritage Award – 1996

Foresee the pain and trouble that are bound to ensue and equal blame belongs.
//////////

Municipal Projects & Services Award 2001

Our power of choice untrammelled and when nothing prevents what like best.

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.

Skip to content