Przewodnicząca rady:

Ratajczyk Anna

Wiceprzewodnicący rady:

Matusiak Agnieszka
Kucharski Grzegorz

Członkowie rady:

Antczak Jan
Gajewski Adam
Gajewski Stanisław
Grawender Waldemar
Jaros Anna
Kantorek Mariusz
Lubocha Wiesława
Olejniczak Konrad
Pilarska Ewa
Ryczkowski Tomasz
Szczodrak Adam
Trusiński Krzysztof

Przyjmowanie interesantów:

Przewodnicząca Rady – Anna Ratajczyk przyjmuje interesantów
w 1 i 3 poniedziałek miesiąca
w godzinach 13.00 – 15.00, w pokoju nr 36.

Biuro Rady Gminy w Bedlnie pok. nr 18
Kinga Włodarczyk
e-mail: kingawlodarczyk@ugbedlno.pl tel. 24 282 19 18

Bedlno 24
99-311 Bedlno

Składy Osobowe Komisji Rady Gminy w Bedlnie

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Gajewski - Przewodniczący
Konrad Olejniczak - Zastępca Przewodniczącego
Waldemar Grawender
Ewa Pilarska
Anna Jaros

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

Adam Szczodrak - Przewodniczący
Wiesława Lubocha - Zastępca Przewodniczącego
Jan Antczak
Mariusz Kantorek

Tomasz Ryczkowski

Komisja Gospodarki, Mienia, Kosztów i Cen:

Konrad Olejniczak - Przewodniczący

Grzegorz Kucharski - Zastępca Przewodniczącego

Waldemar Grawender

Stanisław Gajewski

Jan Antczak

Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska:

Grzegorz Kucharski - Przewodniczący

Tomasz Ryczkowski - Zastępca Przewodniczącego

Mariusz Kantorek

Krzysztof Trusiński

Anna Ratajczyk

Anna Jaros

Komisja Socjalna, Oświaty i Kultury:

Ewa Pilarska - Przewodnicząca

Adam Gajewski - Zastępca Przewodniczącej

Agnieszka Matusiak

Krzysztof Trusiński

Wiesława Lubocha

Sesja Rady Gminy Bedlno

31 marzec 2023, godzina
//////////

City Plantation Award – 1988

Blinded by desire, that they cannot foresee belongs which through shrinking.
//////////

Environment Safety Award – 1995

Trouble that are bound to ensue and equal to those city work who fail their duty.
//////////

Architectural Heritage Award – 1996

Foresee the pain and trouble that are bound to ensue and equal blame belongs.
//////////

Municipal Projects & Services Award 2001

Our power of choice untrammelled and when nothing prevents what like best.

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.

Skip to content