SOŁECTWO ORŁÓW – KOLONIA

   Sołectwo Orłów – Kolonia zrealizowało zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów – Kolonia”. Realizacja projektu polegała na wykonaniu schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz zakupiony został piec wolnostojący.

   Nowy podjazd ułatwi dostęp do świetlicy osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, a zakupiony piec będzie ogrzewał pomieszczenie podczas spotkań czy też różnego rodzaju imprez i uroczystości ważnych dla środowiska lokalnego.

Całkowity koszt realizacji projektu: 13 495,77 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10 000,00 zł

 

SOŁECTWO SZEWCE NADOLNE

   Sołectwo Szewce Nadolne zrealizowało zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne”. Realizacja projektu polegała na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej, wymienieniu i uzupełnieniu oświetlenia, położeniu nowej glazury oraz zakupieniu nowych mebli kuchennych.

   Wyremontowane pomieszczenie kuchenne w świetlicy będzie służyć między innymi do organizacji imprez okolicznościowych, o charakterze kulturalnym, lokalnym, rekreacyjnym, oświatowym. Pomieszczenie jest odświeżone, sterylne i gotowe do korzystania.

Całkowity koszt realizacji projektu: 12 000,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10 000,00 zł

 

SOŁECTWO GROSZKI

   Sołectwo Groszki zrealizowało zadanie pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Groszki”. Realizacja projektu polegała na zakupieniu sprzętów do ćwiczeń oraz przygotowaniu terenu pod siłownię.

   Dzięki siłowni zewnętrznej każdy zainteresowany bez względu na wiek będzie mógł dbać o zdrowie poprzez aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 11 066,93 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10 000,00 zł

Skip to content