Księgi aktów stanu cywilnego znajdujące się w USC w Bedlnie

Zmiany organizacyjne w przeszłości.

Urząd Stanu Cywilnego został powołany w 1946 roku, na mocy dekretu z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.Nr 48, poz.272). Z dniem 1 stycznia 1946 roku została wprowadzona państwowa, powszechna i jednolita w całym kraju świecka rejestracja stanu cywilnego. Obszar gminy stanowi okręg rejestracji stanu cywilnego.

Od 1946 roku do 1960 Urząd Stanu Cywilnego działał przy Gromadzkich Radach Narodowych w Bedlnie, Pleckiej Dąbrowie, Mirosławicach, Pniewie, Emilianowie i Załusinie. Następnie do 1972 roku przy Gminnej Radzie Narodowej w Bedlnie i w Pleckiej Dąbrowie. Od 1973 roku przy Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Akta odziedziczone stanowią:

– księgi metrykalne wyznania rzymsko-katolickiego z lat 1919 – 1940 i z 1945 roku Parafii Orłów, Parafii Bedlno oraz Parafii Plecka Dąbrowa.

– księgi niemieckie z lat 1940 – 1944 z terenu Gminy Wojszyce i Gminy Plecka Dąbrowa.

Całość zasobu Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Bedlnie stanowią księgi stanu cywilnego sporządzone do 28.02.2015 roku.

Od 01.03.2015 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego obowiązuje ustawa z dnia 28.11.2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, zmieniająca system rejestracji poprzez wprowadzenie zintegrowanego informatycznego Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), w którym znajdują się rejestry aktów stanu cywilnego. W miejsce dotychczasowych „papierowych dokumentów” stanu cywilnego i typowych ksiąg USC dokonuje się elektronicznej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów w jednym centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego, stanowiącym ogólnopolską bazę aktów stanu cywilnego. Baza sukcesywnie jest uzupełniana poprzez wprowadzanie do niej dokumentów z papierowych ksiąg stanu cywilnego.

W Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Bedlnie księgi urodzeń przechowywane są przez okres 100 lat, natomiast księgi małżeństw i księgi zgonów przez okres 80 lat. Po upływie tych okresów materiały archiwalne przekazywane są do Archiwum Państwowego w Łodzi.

Skip to content