Księgi aktów stanu cywilnego znajdujące się w USC w Bedlnie

Zmiany organizacyjne w przeszłości.

Urząd Stanu Cywilnego został powołany w 1946 roku, na mocy dekretu z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.Nr 48, poz.272). Z dniem 1 stycznia 1946 roku została wprowadzona państwowa, powszechna i jednolita w całym kraju świecka rejestracja stanu cywilnego. Obszar gminy stanowi okręg rejestracji stanu cywilnego.

Zasób własny.

Na zasób własny Urzędu Stanu Cywilnego w Bedlnie składają się księgi z lat 1946 – 2015 w tym księgi z okresu funkcjonowania urzędów stanu cywilnego przy prezydiach gromadzkich rad narodowych – księgi z lat 1955 – 1972.

Dokumentacja odziedziczona.

Na zasób odziedziczony USC w Bedlnie składają się:

– księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z lat 1918 – 1940 i z 1945 r. Parafii Orłów

– księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z lat 1919-1939 i 1945 r. Parafii Plecka Dąbrowa

– księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z lat 1919 – 1939 i 1945 r. Parafii Bedlno

– księgi niemieckie z lat 1940-1944 z terenu gminy Wojszyce i gminy Plecka Dąbrowa.

 

Od 01.03.2015 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego obowiązuje ustawa z dnia 28.11.2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, zmieniająca system rejestracji poprzez wprowadzenie zintegrowanego informatycznego Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), w którym znajdują się rejestry aktów stanu cywilnego. W miejsce dotychczasowych „papierowych dokumentów” stanu cywilnego i typowych ksiąg USC dokonuje się elektronicznej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów w jednym centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego, stanowiącym ogólnopolską bazę aktów stanu cywilnego. Baza sukcesywnie jest uzupełniana poprzez wprowadzanie do niej dokumentów z papierowych ksiąg stanu cywilnego.

W Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Bedlnie księgi urodzeń przechowywane są przez okres 100 lat, natomiast księgi małżeństw i księgi zgonów przez okres 80 lat. Po upływie tych okresów materiały archiwalne przekazywane są do Archiwum Państwowego w Łodzi.

 

 

Skip to content