W br. osoby zainteresowane montażem instalacji OZE(Odnawialne Źródła Energii), składały w Urzędzie Gminy w Bedlnie ankiety z deklaracją uczestnictwa w projekcie.  Z uwagi na fakt, iż w 2020r. nie ogłoszono naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla działania Odnawialne źródła energii, złożone ankiety oczekują na rozpatrzenie.

Zgodnie z nowym  harmonogramem naboru Urząd Marszałkowski planuje przyjmowanie wniosków dla działania Odnawialne źródła energii w 2021r.

W związku z powyższym Gmina będzie rozpatrywała dotychczas złożone ankiety dotyczące montażu instalacji OZE w 2021 r.

Informujemy ponadto, że osoby, które dotychczas nie złożyły ankiety a zainteresowane są  udziałem w projekcie mogą składać wnioski  w Urzędzie Gminy w Bedlnie do dn. 8 stycznia 2021r. 

Ilość  wniosków, które będą przyjęte do realizacji  jest ograniczona (pod uwagę będzie brana kolejność złożonych ankiet).

Ankiety  dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie oraz na stronie www.bedlno.pl

Wstępna ankieta OZE – Gmina Bedlno

Skip to content