Kolejne środki finansowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 09 listopada 2022 roku, na Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Bedlnie, nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Bedlno, OSP Pniewo i OSP Wola Kałkowa dofinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przekazania sprzętu dokonał Poseł Na Sejm RP Tadeusz Woźniak w imieniu Ministra Sprawiedliwości, w obecności Wójta Gminy Bedlno, Sekretarza Gminy Bedlno i władz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Suma dotacji wyniosła 121 237,51 zł, wkład własny to 3 017,59 zł, łączny koszt zadania wyniósł 124 255,10 zł.

Z pozyskanych środków finansowym zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie osobiste dla strażaków ratowników, w tym agregat prądotwórczy GENERATO DIESEL 130 000 S o mocy 102 KW z przyczepą transportową GŁOWACZ, który zapewni zapasowe źródło energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy w przypadku awarii.

Sprzęt jaki przekazano dla OSP Bedlno to:

 • Agregat prądotwórczy FOGO F 3001 R;
 • Lanca uniwersalna;
 • Kamera termowizyjna FLIR K1;
 • Wąż do motopompy WK-75-20 LA w ilości 11 sztuk;
 • Wąż do motopompy WK-52-20 LA w ilości 11 sztuk;
 • Podpora teleskopowa zintegrowana z pasem mocującym PT-1200 w ilości 2 sztuki;
 • Mostek przejazdowy gumowy 2×75;
 • Ubranie specjalne SX 4 GOLD OSP- 3 częściowe;
 • Hełm Dragon HT 05 HI-VIS w ilości 4 sztuki;
 • Latarka ręczna Mactronic M-FIRE w ilości 4 sztuki;
 • Uchwyt do Gallet: M-FIRE O2/M-FIRE 03 w ilości 4 sztuki;
 • Agregat prądotwórczy Generator Diesel SDG 130000 S o mocy 102 KW;
 • Przyczepa transportowa ciężka GŁOWACZ 2-osiowa.

 

Sprzęt jaki przekazano dla OSP Pniewo to:

 • Wąż do motopompy WK-75-20 LA w ilości 5 sztuk;
 • Wąż do motopompy WK-52-20 LA w ilości 7 sztuk;
 • Maska do aparatu powietrznego MSA G1 w ilości 2 sztuki.


Sprzęt jaki przekazano dla OSP Wola Kałkowa to:

 • Butla powietrzna kompozytowa 6,8 dm³ w ilości 2 sztuki.

Fundusz Sprawiedliwości

W dniu 14 grudnia 2020 roku, w świetlicy wiejskiej w Mirosławicach, nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Bedlno i OSP Mirosławice dofinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przekazania sprzętu dokonał Poseł Na Sejm RP Tadeusz Woźniak, w obecności Senatora RP Pana Przemysława Błaszczyka, Pani Doroty Więckowskiej – Dyrektor Biura Posła na Sejm Piotra Polaka władz Gminy Bedlno i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Skip to content