Fundusz Sprawiedliwości

W dniu 14 grudnia 2020 roku, w świetlicy wiejskiej w Mirosławicach, nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Bedlno i OSP Mirosławice dofinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przekazania sprzętu dokonał Poseł Na Sejm RP Tadeusz Woźniak, w obecności Senatora RP Pana Przemysława Błaszczyka, Pani Doroty Więckowskiej – Dyrektor Biura Posła na Sejm Piotra Polaka władz Gminy Bedlno i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Skip to content