Sołectwo Na Plus

PRZYZNANE DOTACJE „SOŁECTWO NA PLUS” NA TERENIE GMINY BEDLNO W 2021 ROKU

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyznał granty „Sołectwo na plus” dla projektów w sołectwach z terenu województwa łódzkiego.
W tym roku z przyznanych dotacji skorzysta sześć sołectw z naszej gminy: Szewce Nadolne, Szewce Owsiane, Orłów Parcel, Załusin, Dębowa Góra, Kamilew.
 

W sołectwie Szewce Nadolne realizowane zostanie zadanie pn. „Budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szewce Nadolne”. Realizacja zadania polegać będzie na przygotowaniu terenu pod budowę oraz montaż altany rekreacyjnej w Szewcach Nadolnych.

W sołectwie Szewce Owsiane realizowane zostanie zadanie pn. „Biesiady pod chmurką w miejscowości Szewce Owsiane”. Realizacja zadania polegać będzie na zakupie grilla gazowego, mebli ogrodowych i lamp grzewczych oraz stołów w celu integracyjnych spotkań z mieszkańcami w Szewcach Owsianych

W sołectwie Orłów Parcel realizowane zostanie zadanie pn. „Plac zabaw dla dzieci”. Realizacja zadania polegać będzie na przygotowaniu terenu oraz zakupieniu i montażu sprzętu na wyposażenie placu zabaw w Orłowie Parceli.

W sołectwie Załusin realizowane zostanie zadanie pn. „Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej”. Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu podbudowy podłoża oraz położeniu wylewki asfaltowej na parkingu przy świetlicy wiejskiej w Załusinie.

W sołectwie Dębowa Góra realizowane zostanie zadanie pn. „Modernizacja tarasu i schodów przed świetlicą wiejską”. Realizacja zadania polegać będzie na poprawieniu estetyki oraz bezpieczeństwa schodów oraz tarasu przed świetlicą wiejską w Dębowej Górze.

W sołectwie Kamilew realizowane zostanie zadanie pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kamilew”. Realizacja zadania polegać będzie na przygotowaniu terenu oraz zakupieniu i montażu urządzeń sportowych w Kamilewie.

Każde sołectwo otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dotację  w wysokości po 10 000,00 zł na wykonanie zadania.

Realizacja projektów odbędzie się w terminie 1 lipca 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Dąbrowice granty
Skip to content