Ministerstwo Zdrowia wraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem  https://pacient.qov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków.

Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Funduszy Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla swoich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej.
To tylko część funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Internetowe Konto Pacjenta  to internetowa aplikacja, dzięki której w  łatwy, szybki i  bezpieczny sposób odnajdziesz informacje o  swoich danych medycznych. Dzięki IKP w  jednym miejscu znajdziesz:

•informacje o receptach i  skierowaniach wystawionych dla Twoich bliskich,

•informacje o wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz udzielonych Ci świadczeń w  ramach NFZ.

Internetowe Konto Pacjenta  daje Ci szereg nowych możliwości:

•otrzymanie recept niezbędnych do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza,

•otrzymanie recept od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu jak i  po  konsultacji telemedycznej, na odległość.

•upoważnienie innej osoby do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji o  stanie Twojego zdrowia.

… a już wkrótce w łatwy sposób sprawdzisz i  pobierzesz swoją pełną dokumentację medyczną

Jak uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta w  3  prostych krokach?

1)Załóż Profil Zaufany – jeżeli jeszcze go nie posiadasz

2)Zaloguj się do  Internetowego Konta Pacjenta  za pomocą  Profilu Zaufanego

3)Masz już dostęp do wszystkich funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta

Pamiętaj, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany, gwarantuje  pełne bezpieczeństwo Twoich danych.

Co oznacza termin „e-zdrowie”?

E-zdrowie to wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w  celu wspomagania działań w  dziedzinie ochrony zdrowia. Aktualnie w  Polsce funkcjonuje wiele systemów e-zdrowia, które oferują niepełny i  wyrywkowy dostęp do ważnych dla pacjenta informacji.

Celem wdrażanych rozwiązań w  ramach e-zdrowia jest przede wszystkim ułatwienie pacjentom dostępu do historii i  przebiegu ich leczenia, uproszczenie procesu uzyskiwania informacji oraz ograniczenie biurokracji z tym związanej.  Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta, rozproszone dotychczas dane medyczne, będą dostępne w  jednym miejscu.

Źródło: https://pacjent.gov.pl/
Skip to content