PRZYZNANE DOTACJE „SOŁECTWO NA PLUS” NA TERENIE GMINY BEDLNO W 2023 ROKU

PRZYZNANE DOTACJE „SOŁECTWO NA PLUS” NA TERENIE GMINY BEDLNO W 2023 ROKU

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 2023 roku przyznał dotacje „Sołectwo na plus” dla projektów realizowanych w sołectwach z terenu województwa łódzkiego. W tym roku z przyznanych dotacji skorzysta aż 8 sołectw z terenu naszej gminy: Antoniew, Garbów, Orłów-Parcel, Kazimierek, Kręcieszki, Stanisławice, Załusin, Żeronice. 

W sołectwie Antoniew realizowane będzie zadanie pn. „Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce”.

Na wykonanie zadania sołectwo otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł.

 

Sołectwo Garbów realizować będzie zadanie pt. „Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Garbów.

Na wykonanie zadania sołectwo otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł.

 

W sołectwie Orłów-Parcel realizowanie będzie zadanie pn. Zakup altany rekreacyjnej.

Na wykonanie zadania sołectwo otrzymało dotację w wysokości 11 000 zł.

 

Sołectwo Kazimierek realizować będzie zadanie pt. „Oświetlenie lampami solarnymi dwóch skrzyżowań w sołectwie Kazimierek”.

Na wykonanie zadania sołectwo otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł.

 

W sołectwie Kręcieszki realizowane będzie zadanie pn. „Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kręcieszki”.

Na wykonanie zadania sołectwo otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł.

 

Sołectwo Stanisławice realizować będzie zadanie pt. „Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej”.

Na wykonanie zadania sołectwo otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł.

 

W sołectwie Załusin realizowane będzie zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej”.

Na wykonanie zadania sołectwo otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł.

 

Sołectwo Żeronice realizować będzie zadanie pt. „Zakup placu zabaw”.

Na wykonanie zadania sołectwo otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł.

 

Projekty zrealizowane zostaną w terminie do dnia 30 listopada 2023 roku.

PRZYZNANE DOTACJE „SOŁECTWO NA PLUS” NA TERENIE GMINY BEDLNO W 2023 ROKU
Skip to content