ZREALIZOWANE DOTACJE „SOŁECTWO NA PLUS” NA TERENIE GMINY BEDLNO W 2023 ROKU

SOŁECTWO ANTONIEW

Zadanie pt. „Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce” polegało na zakupieniu zmywarki gastronomicznej do wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce w celu usprawnienia obsługi różnego rodzaju imprez i wydarzeń kulturalnych.

Ogólny koszt projektu wyniósł 12.000,00 zł.

Projekt w całości sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

DotacjeDotacje

 


SOŁECTWO ORŁÓW-PARCEL

Zadanie pt. „Zakup altany rekreacyjnej” polegało na zakupieniu altany drewnianej wraz z ławkami oraz stołem które umieszczone zostały w miejscowości Orłów-Parcel w celu realizacji kulturalnych oraz integracyjnych spotkań.

Ogólny koszt projektu wyniósł 11.000,00 zł.

Projekt w całości sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Dotacje

zdj Orłów

 


SOŁECTWO GARBÓW

Zadanie pt. „Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Garbów” polegało na zakupieniu oraz zamontowaniu sprzętów siłowni zewnętrznej w miejscowości Garbów w celu aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, poprawieniu kondycji fizycznej mieszkańców.

Ogólny koszt projektu wyniósł 12.000,00 zł.

Projekt w całości sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Dotacje

GARBÓW


SOŁECTWO KAZIMIEREK

Zadanie pt. „Oświetlenie lampami solarnymi dwóch skrzyżowań w sołectwie Kazimierek” polegało na zakupieniu oraz zamontowaniu 2 lamp solarnych na skrzyżowaniach w miejscowości Kazimierek w celu poprawienia widoczności oraz bezpieczeństwa osób korzystających z dróg w Kazimierku.

Ogólny koszt projektu wyniósł 12.000,00 zł.

Projekt w całości sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Dotacje


SOŁECTWO ZAŁUSIN

Zadanie pt. „Remont świetlicy wiejskiej” polegało na montażu rynien, naprawie i malowaniu elewacji na zewnątrz świetlicy oraz malowaniu pomieszczeń wewnątrz świetlicy w miejscowości Załusin w celu poprawy estetyki i jakości korzystania z budynku świetlicy wiejskiej.

Ogólny koszt projektu wyniósł 12.000,00 zł.

Projekt w całości sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Dotacje

 

 


SOŁECTWO KRĘCIESZKI

Zadanie pt. „Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kręcieszki” polegał na wykonaniu prac związanych z remontem podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kręcieszki celu poprawy estetyki i jakości korzystania ze świetlicy wiejskiej.

Ogólny koszt projektu wyniósł 12.000,00 zł.

Projekt w całości sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Dotacje

 


SOŁECTWO STANISŁAWICE

Zadanie pt. „Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” polegał na zakupieniu oraz zamontowaniu elementów składających się na ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanisławice w celu utrzymania czystości, porządku wokół świetlicy oraz zabezpieczenia placu zabaw znajdującego się obok świetlicy.

Ogólny koszt projektu wyniósł 12.000,00 zł.

Projekt w całości sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Dotacje


SOŁECTWO ŻERONICE

Zadanie pt. „Zakup placu zabaw” polegał na zakupieniu i zamontowaniu elementów składających się na plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Żeronice w celu poprawy aktywności fizycznej i rekreacji dzieci.

Ogólny koszt projektu wyniósł 13.000,00 zł.

Projekt współfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000,00 zł

oraz

ze środków własnych Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Żeronicach w kwocie 1.000,00 zł.

Dotacje

Skip to content