SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BEDLNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3, UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA 2018 ROK

Forum dla organizacji pozarządowych z zakresu sportu i turystyki

Uchwała Nr XXIV.259.2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 14 września 2018r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Wyniki z konsultacji społecznych

FORMULARZ KONSULTACJI NA 2019r.

PROJEKT – PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BEDLNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 rok

Ogłoszenie o konsultacjach w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Zarządzenie nr 82/2018 z dnia 08-08-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytk

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

Projekt programu współpracy na 2019 rok

Program współpracy na 2018 rok

Wyniki konsultacji społecznych

PROJEKT – PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BEDLNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 rok

Ogłoszenie o konsultacjach w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

Uchwała Nr XII/109/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. 02-12-2016.

Wyniki konsultacji społecznych 2016 rok

Projekt – Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Ogłoszenie Wójta Gminy Bedlno z dnia 09.09.2016r. w sprawie projektu

Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 9 września 2016r. w sprawie

Nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych. 07-09-2016

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy z organizacjami Pozarządowymi z 2015 rok.

Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2015 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

Informacja dotycząca wyborów do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wyniki konsultacji społecznych. 07-10-2015

Zarządzenie Wójta Gminy Bedlno Nr 129/2015 z dnia 08 września 2015r. oraz ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mow

Projekt uchwały Rady Gminy Bedlno w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

Stwórz z nami Festiwal Zaangażowanych Łodzian!

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI 21.05.2015

Sprawozdanie z realizacji programu za 2014 rok

Wyniki z konsultacji społecznych

Zaproszenie do współpracy w ramach Sieci Wspólpracy Seniorskich.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi – Uchwała Nr XXIX-2014 z dnia 10 października 2014r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Bedlno w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w zakresie projektu „Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”

Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08.09.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działa

Ogłoszenie Wójta Gminy Bedlno z dnia 08.09.2014r. o konsultacjach społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu

Zarzadzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 września 2014r. w sprawie przeperowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3

Zbiórki publiczne po nowemu – zmiana od 18 lipca 2014r. 18.07.2014r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok

Program współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi

Skip to content