Sprawozdanie

Punkt informacyjno-konsultacyjny Priorytetowy Program „Czyste Powietrze”

 Dnia 18 czerwca 2021r. Gmina Bedlno zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizując Priorytetowy Program „ Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 Punkt informacyjno-konsultacyjny w Urzędzie Gminy Bedlno był dostępny dla mieszkańców od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Zrealizowano:

– 802 godzin pracy punktu informacyjno-konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Bedlno,

– 213 udzielonych konsultacji w punkcie 

– 173 konsultacje telefoniczne

– 2 zebrania sołeckie

– stoisko plenerowe programu „ Czyste Powietrze”:

  • Ogólnopolski Przegląd Kapel Ludowych w Bedlnie
  • Gminne Dożynki -Szewce Nadolne

– działania edukacyjno-informacyjne programu: ulotki plakaty dostarczone do mieszkańców Gminy – informacje programu umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno – informacje w portalu „ Lokalni Bliżej Ciebie”

 Na dzień 31.12.2022r. Gmina Bedlno dostarczyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

 28 -wniosków o dofinansowanie ( wymiana pieca, termomodernizacja, fotowoltaika)

 16 -wniosków o płatność