SOŁECTWO NA PLUS+

SOŁECTWO NA PLUS

Sołectwo Załusin:

Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej” polegał na wyrównaniu i odwodnieniu terenu oraz wykonaniu wylewki asfaltowej na terenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Załusin.

Całkowity koszt projektu – 30 784,81 zł

Wysokość przyznanej dotacji – 8 795,22 zł

 

Sołectwo Szewce Owsiane:

Zadanie pt. „ Biesiady pod chmurką w miejscowości Szewce Owsiane” polegało na zakupieniu mebli ogrodowych, stołów, lamp grzewczych oraz grilla gazowego w celu organizowania w przyszłości wspólnych biesiad.

Całkowity koszt projektu – 10 999,99 zł

 

Sołectwo Szewce Nadolne:

Projekt pn. „ Budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szewce Nadolne” polegał na przygotowaniu terenu pod montaż altany, zakupieniu i montażu altany drewnianej oraz zakupieniu i posadzeniu drzewek ozdobnych wokół postawionej altany.

Całkowity koszt projektu – 12 000,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji – 10 000,00 zł

 

Sołectwo Orłów Parcel:

Przedsięwzięcie pt. „Plac zabaw dla dzieci” polegało na przygotowaniu terenu pod montaż zestawu urządzeń placu zabaw oraz zakupieniu i zamontowaniu zestawu placu zabaw.

Całkowity koszt projektu – 11 000,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji – 10 000,00 zł

 

Sołectwo Kamilew:

Projekt pn. „ Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kamilew” polegało na wyrównaniu terenu pod montaż urządzeń oraz zakupieniu i zamontowaniu urządzeń siłowni zewnętrznej.

Całkowity koszt projektu – 11 000,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji – 10 000,00 zł

 

Sołectwo Dębowa Góra:

Zadanie pt. „Modernizacja tarasu i schodów przed świetlicą wiejską” polegało pracach związanych ze skuciem starego tarasu i schodów, a następnie na wykonaniu prac polegających na modernizacji tarasu i schodów przed świetlicą wiejską w miejscowości Dębowa Góra.

Całkowity koszt projektu – 11 995,70 zł

Wysokość przyznanej dotacji – 9 996,02 zł