„Złote Gody”

 

„Złote Gody”

 

 

 

 

(…)aby„miłość nigdy nie ustała”

 

 

Dnia 28 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bedlnie Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski dokonał uroczystego odznaczenia par małżeńskich, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat.

Szanownych Jubilatów Wójt Gminy Bedlno uhonorował Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które to wśród polskich odznaczeń państwowych zajmują miejsce szczególne, symbolizują bowiem szacunek, jakim Rzeczpospolita darzy trwałą więź małżeńską i wagę, jaką przywiązuje do pomyślności rodziny.

Wójt Gminy Bedlno skierował do Jubilatów wyrazy uznania, najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia kolejnych lat wspólnego życia w zdrowiu, pogodzie ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat.

Ponadto Czcigodni Jubilaci otrzymali od Wójta Gminy Bedlno dyplomy oraz upominki.

Dostojni Jubilaci to:

Stanisława i Jan Adamiakowie

Irena i Jan Wasilewscy

Teresa i Stanisław Wąsowscy

Stefania i Ryszard Maciejewscy

Daniela i Andrzej Medyńscy

Janina i Henryk Puchalscy

„Złote Gody”

„Złote Gody”

Dnia 28 lipca 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bedlnie odbył się Jubileusz „Złotych Godów”.

Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski dokonał uroczystego odznaczenia par małżeńskich, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Odznaczenia – Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane zostały przez Prezydenta RP i są dowodem na to, jak władze państwowe doceniają zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed półwiekiem rodziny.

Wójt Gminy Bedlno skierował do Jubilatów wyrazy uznania, gratulacje oraz serdeczne życzenia kolejnych lat trwania w związku w pełnym zdrowiu.

Ponadto Szanowni Jubilaci otrzymali od Wójta Gminy Bedlno dyplomy oraz upominki.

Dostojni Jubilaci to:

  1. Halina i Piotr Stankiewicz
  2. Janina i Stanisław Dominiak
  3. Marianna i Stefan Liczkowscy
  4. Leokadia i Marian Kazimierczak
  5. Krystyna i Stanisław Dębscy
  6. Anna i Wiesław Olejniczak 

Niestety nie wszyscy Jubilaci mogli przybyć osobiście, jednak zadbano, aby odznaczenia, dyplomy oraz upominki otrzymały wszystkie pary.

Skip to content