50 lat razem. Uroczyste obchody Złotych Godów.

 

W dniach 16 i 17  listopada 2023 roku dziesięć par małżeńskich obchodziło rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Jubilaci i ich rodziny na zaproszenie Wójta Gminy Bedlno świętowali to wyjątkowe wydarzenie w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Bedlnie.

Jubilatów oraz gości powitał Wójt Józef Ignaczewski. Podczas uroczystości pogratulował Jubilatom wspólnie spędzonych lat, skierował wyrazy uznania oraz życzył pomyślności i kolejnych lat trwania w związku w pełnym zdrowiu.

Dostojni Jubilaci to:

1.Teresa i Lech Karolewscy

2.Irena i Stefan Jaros

3.Krystyna i Mirosław Stępień

4.Urszula i Edward Rybus

5.Jadwiga i Marek Fabianowscy

6.Danuta i Piotr Rybus

7.Danuta i Janusz Sołtyszewscy

8.Barbara i Stanisław Gasik

9.Feliksa i Eugeniusz Łąpieś

10.Jadwiga i Józef Rutkowscy

 

 

Po życzeniach i gratulacjach pary małżeńskie, które przeżyły ze sobą 50 lat zostały uhonorowane Medalami Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wójt Gminy  wręczył także dyplomy, kwiaty i prezenty. Nie mogło też zabraknąć symbolicznej lampki szampana. Po uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

 

Niestety nie wszyscy Jubilaci mogli przybyć osobiście, jednak zadbano, aby odznaczenia, dyplomy, kwiaty oraz upominki otrzymały wszystkie pary.

„Złote Gody”

 

„Złote Gody”

 

 

 

 

(…)aby„miłość nigdy nie ustała”

 

 

Dnia 28 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bedlnie Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski dokonał uroczystego odznaczenia par małżeńskich, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat.

Szanownych Jubilatów Wójt Gminy Bedlno uhonorował Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które to wśród polskich odznaczeń państwowych zajmują miejsce szczególne, symbolizują bowiem szacunek, jakim Rzeczpospolita darzy trwałą więź małżeńską i wagę, jaką przywiązuje do pomyślności rodziny.

Wójt Gminy Bedlno skierował do Jubilatów wyrazy uznania, najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia kolejnych lat wspólnego życia w zdrowiu, pogodzie ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat.

Ponadto Czcigodni Jubilaci otrzymali od Wójta Gminy Bedlno dyplomy oraz upominki.

Dostojni Jubilaci to:

Stanisława i Jan Adamiakowie

Irena i Jan Wasilewscy

Teresa i Stanisław Wąsowscy

Stefania i Ryszard Maciejewscy

Daniela i Andrzej Medyńscy

Janina i Henryk Puchalscy

„Złote Gody”

„Złote Gody”

Dnia 28 lipca 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bedlnie odbył się Jubileusz „Złotych Godów”.

Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski dokonał uroczystego odznaczenia par małżeńskich, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Odznaczenia – Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane zostały przez Prezydenta RP i są dowodem na to, jak władze państwowe doceniają zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed półwiekiem rodziny.

Wójt Gminy Bedlno skierował do Jubilatów wyrazy uznania, gratulacje oraz serdeczne życzenia kolejnych lat trwania w związku w pełnym zdrowiu.

Ponadto Szanowni Jubilaci otrzymali od Wójta Gminy Bedlno dyplomy oraz upominki.

Dostojni Jubilaci to:

  1. Halina i Piotr Stankiewicz
  2. Janina i Stanisław Dominiak
  3. Marianna i Stefan Liczkowscy
  4. Leokadia i Marian Kazimierczak
  5. Krystyna i Stanisław Dębscy
  6. Anna i Wiesław Olejniczak 

Niestety nie wszyscy Jubilaci mogli przybyć osobiście, jednak zadbano, aby odznaczenia, dyplomy oraz upominki otrzymały wszystkie pary.

Skip to content