OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W GMINIE BEDLNO

Jednostka  OSP

Prezes OSP

Naczelnik OSP

Kierowca  OSP

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

BEDLNO

 

Krzysztof Kardynalski

Piotr Kucharski

Piotr Kucharski

DĘBOWA GÓRA

 

Karol Bończak

Marcin Myszkowski

Wiesław Pszczółkowski

MIROSŁAWICE

 

Michał Nikodemiak 

Patryk Kraska

Patryk Kraska

ORŁÓW-Kolonia

 

Adam Szczodrak

Jaros Piotr

Sławomir Dysierowicz

 

PLECKA DĄBROWA

 

Przemysław Gajewski

Robert Karwacki

Daniel Kamiński

 

PNIEWO

 

Krzysztof TrusińskiRafał Mikołajczyk

Krzysztof Trusiński

STRADZEW

 

Jan Fijałkowski

Andrzej Dąbrowski

Wojciech Rosół

TOMCZYCE

 

Konrad Drabik

Bartosz Michalak

Bartosz Michalak

WOLA KAŁKOWA

 

Cezary Jaros

Grzegorz Kucharski

Mariusz Guz

ZAŁUSIN

 

Adam Fabiański

Zbigniew Jaros

Łukasz Sołtyszewski

DOTACJE DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH PRZY OSP – WRĘCZENIE PROMES

29 października 2022 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie (powiat łowicki) odbyła się piąta uroczystość wręczenia promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Promesy na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia wręczono Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z 46 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatów kutnowskiego i łowickiego. Środki finansowe pochodziły z ogólnej rezerwy budżetowej, które zostały przekazane przez MSWiA.

Z terenu Gminy Bedlno Promesy dla MDP otrzymało 5 jednostek OSP:

–  OSP Bedlno w kwocie: 6.000,00 zł. na zakup: polarów MDP, projektora, hełmów MD;
 – OSP Mirosławice w kwocie: 5.000,00 zł. na zakup: ubrań koszarowych MDP, pad MDP, linki ratowniczej, oznaczeń funkcyjnych, kluczy do łącznika, rozdzielaczy, smoków ssawnych, prądownic, pałeczki sztafetowej – prądownicy;
 – OSP Pniewo w kwocie: 5.700,00 zł jednostka zrobiła zakupy za kwotę 6.400,00 zł ( + wkład własny) 10 węży, rozdzielacz, znaczniki MDP, pasy MDP;
 – OSP Tomczyce w kwocie: 5.000,00 zł. na zakup: rozdzielacz, 2 prądownice;
 – OSP Wola Kałkowa w kwocie: 6.000,00 zł. na zakup: prądownic, koszul wyjściowych MDP, czapek MDP, koszulek T-shirt z haftem MDP, ubrań koszarowych MDP, kluczy do łącznika, węży tłocznych W-52.
Łączna kwota dofinasowania: 27.700,00 zł.

WRĘCZENIE PROMESY NA ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP MIROSŁAWICE

11 kwietnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyła się uroczystość wręczenia promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kutnowskiego. Zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych finansowany jest ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji MSWiA oraz KSRG, a także funduszy pozyskanych z odpisów z firm ubezpieczeniowych będących
w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

Promesę na kwotę 400.000,00 złotych na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczych otrzymała jednostka z OSP Mirosławice, odebrał ją Naczelnik OSP Mirosławice dh Patryk Kraska wraz z Wójtem Gminy Bedlno Józefem Ignaczewskim. Dodatkowo Rada Gminy w Bedlnie Uchwałą Nr XXXII/260/22 Rady Gminy Bedlno z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok zabezpieczyła wymagany wkład własny w kwocie 400.000,00 złotych na „ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirosławice”. Jednostka ta również w dniu 18 listopada podpisała umowę dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie do zakupu samochodu
w kwocie 99.600,00 złotych.

Dodatkowe środki finansowe jednostka OSP pozyskała również z Funduszy Sołeckich sąsiednich sołectw, na których prowadzi działania ratowniczo- gaśnicze:

-Fundusz Sołecki Sołectwa Jaroszówka w kwocie: 2.000,00 złotych,

-Fundusz Sołecki Sołectwa Mateuszew w kwocie: 229,43 złotych,

-Fundusz Sołecki Sołectwa Potok w kwocie 5.000,00 złotych,

-Fundusz Sołecki Sołectwa Stanisławice w kwocie: 1.000,00 złotych,

-Fundusz Sołecki Sołectwa Waliszew w kwocie: 13.508,34 złote.

Druhowie bardzo serdecznie dziękują władzom gminy oraz mieszkańcom za okazane wsparcie.

Aktualnie trwa procedura przetargowa.

WRĘCZENIE PROMESY NA ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP MIROSŁAWICE

PIERWSZY OBÓZ MDP WOLA KAŁKOWA – OSTRÓW WARCKI

Członkowie MDP Wola Kałkowa mieli przyjemność uczestniczyć w letnim obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w terminie od 27 lipca br. do 05 sierpnia 2022 roku w Ostrowie Warckim, który położony jest na brzegu zalewu Jeziorsko. Piętnastu członków MDP przez 10 dni poznawała tajniki wiedzy pożarniczej oraz szeroko pojętego ratownictwa.

Przygotowane przez kadrę obozu oraz Prezesa OSP Wola Kałkowa dh Cezarego Jarosa zajęcia na pewno zaprocentują dalszą aktywnością dzieci i młodzieży w ramach działalności w ochotniczej straży pożarnej, a w dalszej perspektywie w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W ostatnim dniu obozu strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Kutnie przeprowadzili zajęcia edukacyjne dotyczące zasad bezpiecznego zachowania oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy. 

4 sierpnia br. st. bryg. Paweł Malinowski zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi wraz z bryg. Dariuszem Lusa zastępcą komendanta powiatowego PSP w Kutnie i Wójtem Gminy Bedlno Józefem Ignaczewskim, udali się z roboczą wizytą do ośrodka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ostrowie Warckim. st. bryg. Paweł Malinowski na spotkaniu z dziećmi oraz kadrą obozu przekazał członkom MDP okolicznościowe dyplomy oraz strażackie upominki nawiązujące do historii Państwowej Straży Pożarnej. Jest to pierwszy taki obóz zorganizowany dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP z terenu powiatu kutnowskiego. 

Obóz został dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Organizatorem obozu MDP była jednostka OSP Wola Kałkowa na czele z Prezesem OSP dh Cezarym Jarosem.

Obóz spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem młodzieży, wszyscy uczestnicy deklarują chęć uczestnictwa w kolejnym obozie, który mamy nadzieje uda się zorganizować w roku 2023.

PRZEKAZANIE POJAZDU POŻARNICZEGO Z PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KUTNIE DLA OSP PNIEWO

 

7 listopada 2022 r. przed Komendą Powiatową Państwowej Staży Pożarnej w Kutnie obył się uroczysty apel z okazji wręczenia aktów i oficjalnego przekazania dwóch nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla kutnowskich strażaków. Również podczas uroczystego apelu zostały przekazane dotychczasowe pojazdy ratowniczo – gaśnicze z Komendy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kutnowskiego.

Jednym z nich jest średni pojazd ratowniczo – gaśniczy GBA 2,5/16 na podwoziu Mercedes Atego
z 2010 r., który został przekazany do OSP w Pniewie.

Dotąd na wyposażeniu jednostki OSP Pniewo był Star 244. Pojazd był zakupiony dzięki środkom od sponsorów i mieszkańców. Pojazd przekazany druhom z Pniewa zastąpi wspomnianego dotychczas eksploatowanego Stara 244. Samochód tradycyjnie powitano racami i świecami dymnymi.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Ochotnicza Straż Pożarna w Załusinie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kałkowej  podpisały umowę z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 2022”.

Jednostki otrzymały dotacje, przy czym zabezpieczono wkład własny na realizację zadania
z budżetu Gminy Bedlno.

Udzielono dofinasowania w wysokości:

-Ochotnicza Straż Pożarna w Załusinie:

-22.623,00 zł WFOŚiGW w Łodzi,

-2.600,00 zł Gmina Bedlno.

Na zakup: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, rękawic specjalnych, linki strażackiej, szelek bezpieczeństwa, toporów, radiotelefonów przenośnych i przewoźnych, kominiarek, tłumic, aparatów powietrznych, mostka przejazdowego. Koszt całkowity zadania 25.223,00 zł.

-Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kałkowej:

-25.000,00 zł WFOŚiGW w Łodzi,

-3.000,00 zł Gmina Bedlno.

Na zakup: 4 kompletów ubrań specjalnych, detektora prądu przemiennego, 6 sztuk węży tłocznych, zestawu klinów do stabilizacji pojazdu, podpory teleskopowej, latarek ręcznych kątowych. Koszt całkowity zadania: 28.000,00 zł.

 

Kolejne dotacje dla Jednostek OSP oraz OSP KSRG z terenu Gminy Bedlno z MSWiA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Z-cę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej
w Kutnie udzielili dotacji:

 1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie w kwocie 7.500,00 zł co umożliwiło zakup kompletu specjalistycznego ubrania na osy i szerszenie, 6 hełmów oraz zestawu do naprawy węży.
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie w kwocie 5.780,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej, prądownicy pianowej, noszy płachtowych oraz zwijadła do węży.
 3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomczycach w kwocie 7.500,00 zł co pozwoliło na zakup detektoru prądu przemiennego, 2 sztuk latarek kątowych oraz kompletu ubrania specjalnego SX 4 GOLD OSP.
 4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kałkowej w kwocie 4.340,00 zł na zakup 4 par rękawic technicznych, elektrod do defibrylatora, podpory stabilizującej.

Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bedlno

Po niemal dekadzie gminne zawody sportowo-pożarnicze powróciły do Gminy Bedlno. Do rywalizacji w dniu 21.08.2022 r. na boisku w Wojszycach przystąpiły prawie wszystkie jednostki OSP z gminy Bedlno. Stawką jest udział w zbliżających się zawodach powiatowych.

Zmagania nadzorował st.kpt. Mariusz Dudkowski, zastępca dowódcy JRG Kutno. Zawody rozgrywane były w czterech kategoriach.

W kategorii do lat 15. wystartowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Wola Kałkowa.
W przedziale wiekowym 15-18 zmierzyły się ze sobą: OSP Bedlno, OSP Tomczyce oraz OSP Wola Kałkowa. Jako jedyna w kategorii dziewcząt wystartowała natomiast OSP Mirosławice. 

W głównej kategorii rywalizowało ze sobą siedem drużyn z gminy Bedlno: OSP Dębowa Góra, OSP Mirosławice, OSP Plecka Dąbrowa, OSP Pniewo, OSP Stradzew, OSP Tomczyce i OSP Wola Kałkowa.

Rywalizacja odbywała się w kilku konkurencjach i stała na bardzo wysokim poziomie. Efektowne wyczyny strażaków przyciągnęły na boisko w Wojszycach tłumy kibicujących mieszkańców. Która jednostka okazała się najlepsza i będzie reprezentować gminę na zawodach powiatowych?

Oto wyniki:

Drużyna MDP do lat 15

I miejsce Wola Kałkowa

 

Drużyna MDP do lat 18

I miejsce Tomczyce

II miejsce Wola Kałkowa

III miejsce Bedlno

 

Drużyna kobieca

I miejsce Mirosławice

 

Seniorzy

I miejsce Pniewo

II miejsce Mirosławice

III miejsce Tomczyce

IV miejsce Plecka Dąbrowa

V miejsce Wola Kałkowa, Stradzew

VI Dębowa Góra

 

Najlepsze drużyny w każdej kategorii zostali wyróżnieni i otrzymali puchary oraz dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Bedlno, natomiast wszyscy zawodnicy otrzymali gadżety gminne. Uroczystego wręczenia dokonywali: Przewodnicząca Rady Gminy Bedlno Anna Ratajczyk, Prezes Gminnego Związku OSP Grzegorz Kucharski i dh OSP Mirosławice Ignacy Kubiak, który prowadził
całe wydarzenie.

Kolejne fundusze trafiły dla jednostek OSP z terenu Gminy Bedlno Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Tomczycach  podpisały umowę z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Jednostki otrzymały po 25.000,00 złotych, przy czym zabezpieczono wkład własny na realizację zadania z budżetu Gminy Bedlno.

Udzielono dofinasowania w wysokości:

-Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewie:

-25.000,00 zł WFOŚiGW w Łodzi,

-2.850,00 zł Gmina Bedlno.

Na zakup ubrań specjalnych, wentylatora oddymiającego aparatów powietrznych nadciśnieniowych, detektora do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla oraz sita kominowego. Koszt całkowity zadania 27.850,00 zł.

-Ochotnicza Straż Pożarna w Tomczycach:

-25.000,00 zł WFOŚiGW w Łodzi,

-2.800,00 zł Gmina Bedlno.

Na zakup przecinarki spalinowej, aparatów powietrznych raz drabiny przenośnej ratowniczej z hamulcem. Koszt całkowity zadania: 27.800,00 zł.

Kolejne fundusze trafiły dla jednostek OSP z terenu Gminy Bedlno Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Kolejne fundusze trafiły dla jednostek OSP z terenu Gminy Bedlno Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia społecznego Rolników ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, oferty były składane na realizację zadania pn.” Wyposażenie wozów strażacki w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Z terenu Gminy Bedlno wsparcie finansowe otrzymały 4 jednostki OSP:

 1. OSP Bedlno w wysokości 11.000,00 zł., wkład własny 250 zł. Koszt całego zadania 250,00 zł przeznaczony na zakup drabiny nasadkowej, prądownicy turbo, prądownicy wysokociśnieniowej z nasadką do piany oraz latarek kątowych.
 2. OSP Mirosławice w wysokości 12.000,00 zł., wkład własny 120 zł. Koszt całego zadania 120,00 zł przeznaczony na zakup: drabiny nasadkowej, drabiny ratowniczej, bosaka, zestawu Airbag, parawanu, prądownicy, smoka ssawnego, szelek bezpieczeństwa, tłumicy teleskopowej, toporów ciężkich, łomów, kurtyny wodnej, węży ssawnych.
 3. OSP Pniewo w wysokości 5.500,00 zł., wkład własny 900 zł. Koszt całego zadania 400,00 zł. przeznaczony na zakup zestawu do oświetlenia terenu akcji oraz 4 radiotelefony nasobne Hytera.
 4. OSP Tomczyce w wysokości 5.500,00 zł, wkład własny 5.140,00. Koszt całego zadania 640,00 zł. przeznaczony za zakup motopompy pływającej oraz wentylatora oddymiającego.

Wybrano Nowy Zarząd ZOG ZOSP RP w Bedlnie

10 listopada br. o godzinie 11:00 w OSP Pniewo odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOG ZOSP RP w Bedlnie, gdzie wybrano Nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bedlnie. W wyborach wzięli udział przedstawiciele jednostek z całego terenu gminy, czyli: OSP Bedlno, Dębowa Góra, Mirosławice, Orłów Kolonia, Plecka Dąbrowa, Pniewo, Stradzew, Tomczyce, Wola Kałkowa i Załusin. Podczas spotkania obecny był Wójt gminy Bedlno Pan Józef Ignaczewski i Komendant PSP Kutno Pan Marek Myszkowski oraz Prezes Związku Oddziału Powiatowego druh Jakub Świtkiewicz. Podczas spotkania m.in przedstawiono sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz wspomniano o Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Poruszono również temat nowej ustawy OSP. Podsumowano też ilość wyjazdów jednostek w ostatnich latach, ich sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz ilość strażaków ochotników w każdej jednostce. 

W skład Prezydium Oddziału Gminnego wybrano:

Prezes- Grzegorz Kucharski,

Wiceprezes- Piotr Kucharski,

Komendant Gminny – Patryk Kraska,

Z-ca Komendanta Gminnego – Konrad Drabik

Sekretarz- Przemysław Gajewski

Skarbnik – Konrad Olejniczak

Członek Prezydium – Adam Fabiański.

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

Przewodniczący – Sławomir Kuras,

Wiceprzewodniczący – Miziołek Eryk,

Sekretarz –  Marek Jaros,

Członek – Tomasz Ryczkowski,

Członek – Leszek Granosik.

Wybrano Nowy Zarząd ZOG ZOSP RP w Bedlnie

Wrota garażowe OSP Pniewo

Rada Gminy Bedlno razem z Panem Wójtem przekazała z okazji obchodów 100 lecia OSP Pniewo promesę w wysokości  10.000,00 złotych na wymianę wrót garażowych w OSP Pniewo.

Wrota garażowe OSP Pniewo

OSP Pniewo w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym

Z dniem 1 maja 2021 roku, dzięki kilkuletnim staraniom Zarządu OSP Pniewo Jednostka została włączona do KSRG. Serdecznie gratulujemy!

8 czerwca 2021 na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia aktów włączenia 8 jednostek OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym OSP Pniewo.

OSP Pniewo
OSP Pniewo
OSP Pniewo

Wójt Gminy Bedlno przekazał motopompy szlamowe z osprzętem dla OSP Bedlno i OSP Mirosławice

Gmina Bedlno otrzymała od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dwie motopompy szlamowe typu XT-3-78-H Sdmo z osprzętem. Udostępnienie powyższego sprzętu ratowniczego ma kluczowe znaczenie, ponieważ strażacy – ochotnicy, będą w stanie zwalczać klęski żywiołowe i zagrożenia środowiska oraz jego skutki jeszcze szybciej i skuteczniej. Dnia 07 czerwca 2021 roku motopompy wraz z osprzętem zostały przekazane do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławicach.

osp
osp

Zestaw hydrauliczny dla strażaków z OSP Bedlno

Dnia 11 marca 2021 roku Ochotnicza straż Pożarna w Bedlnie zakupiła zestaw hydrauliczny za kwotę 33.176,10 złotych. Powyższy zakup został sfinansowany ze środków gminy przekazanych na Fundusz Sołecki:

 1. Sołectwo Bedlno Parcel przekazało kwotę: 7.054,54 złotych
 2. Sołectwo Bedlno – Wieś przekazało kwotę: 7.413,21 złotych
 3. Sołectwo Florianów przekazało kwotę: 5.708,35 złotych
 4. Sołectwo Janów przekazało kwotę: 3.000,00 złotych
 5. Sołectwo Kręcieszki przekazało kwotę:4.000,0 złotych
 6. Sołectwo Szewce Walentyna kwotę: 1.000,00 złotych
 7. Sołectwo Wojszyce Kolonia kwotę: 3.000,00 złotych
 8. Sołectwo Wojszyce Parcel przekazało kwotę: 2.000,00 złotych.

Druhowie OSP serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego zakupu i pomogli go zrealizować!

Porozumienie dotyczące włączenia jednostki OSP Pniewo do KSRG

10 lutego 2021 roku w Urzędzie Gminy Bedlno, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. mgr. inż. Marek Myszkowski, Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski oraz przedstawiciele OSP Pniewo w osobach prezesa Krzysztofa Trusińskiego i naczelnika Zbigniewa Kosteckiego, podpisali trójstronne porozumienie dotyczące włączenia jednostki OSP Pniewo do krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, dające możliwość jeszcze w tym roku, włączyć OSP Pniewo do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewie w mijającym roku 2020 pozyskała dużo sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA Star 224. Środki na zakup pochodziły od mieszkańców oraz sponsorów. Koszt zakupu wozu bojowego to 30,000 złotych.

Strażacy – ochotnicy z OSP Pniewo serdecznie dziękują wszystkim, dzięki którym zakup był możliwy.

Ponadto jednostka pozyskała :

1. Motopompę do wody zanieczyszczonej Honda WT 40X wraz z osprzętem. Koszt zakupu to 11,850 złotych:

– 10,000 to dotacja  MSWiA pozyskana przez jednostkę,

– 1,750 złotych to wkład gminy.

2. Zestaw do ratownictwa technicznego LUCAS za 27,000 złotych:

– 23,000 pochodziło z funduszu sołeckiego,

– 4,000 to fundusze własne OSP Pniewo.

3. Hełmy strażackie 6 sztuk, zakupione za kwotę 4890 zł z dotacji MSWiA i środków własnych OSP.

4. Piła spalinowa STIHL MS 462C zakupiona za 4600 złotych:

– 2,600 to środki gminne,

– 2,000 to dotacja z Lasów Państwowych pozyskana przez jednostkę.

Strażacy z OSP Bedlno Pomagają = Serduszko na plastikowe nakrętki

Szanowni Państwo informujemy, iż pojemnik na plastikowe nakrętki jest już zamontowany przed remizą OSP Bedlno, strażacy zachęcają do wspólnej zbiórki, warto pomagać!

Nowy wóz przyjechał do OSP Bedlno

Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą 23 sierpnia 2020 roku uroczyście przywitała nowo zakupiony samochód GBA 2,5/20 STAR 244, używany przez zaprzyjaźnioną jednostkę OSP Dąbie. Przywitanie odbyło się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bedlnie.

Koszt samochodu strażackiego to 42.000,00 zł z czego:

– 18.600,00 zł strażacy pozyskali z Funduszów Sołeckich Gminy Bedlno,

– 15,000,00 zł wkład Gminy Bedlno,

– 8,400,00 zł wkład OSP Bedlno i sponsorów.

Wójt Gminy Bedlno przekazał defibrylatory AED OSP Dębowa Góra i OSP Wola Kałkowa

Gmina Bedlno otrzymała od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Bezpieczeństw i Zarządzania Kryzysowego dwa Defibrylatory AED Zoll Plus. Udostępnienie powyższego sprzętu ratowniczego ma kluczowe znaczenie, ponieważ strażacy – ochotnicy, niosący pomoc poszkodowanym będą w stanie bezpiecznie przeprowadzić procedurę defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Wysoce specjalistyczny i niezawodny sprzęt został przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Górze oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kałkowej.

Nowe wrota garażowe w OSP Bedlno i OSP Załusin

Dofinansowanie remontu strażnic w ramach zadania publicznego pt.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych” otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie. Dotacji w kwocie: 18.854,00 zł udzielił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Z-cę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na wymianę 2 sztuk drzwi garażowych w budynku OSP w m. Bedlno. Rezultaty mogą Państwo już zobaczyć, drzwi zostały wymienione.  Całkowity koszt zadania: 24 400,00 zł, z czego Gmina Bedlno dofinansowała 5 546,00 zł.

Dofinansowanie remontu strażnic w ramach zadania publicznego pt.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych” otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Załusinie. Dotacji w kwocie: 10.000,00 zł udzielił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Z-cę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, na wymianę drzwi garażowych w budynku OSP w m. Załusin.

Dotacja dla Jednostek OSP z terenu Gminy Bedlno z MSWiA

Dodatkowo Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Z-cę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie udzielili dotacji:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławicach w kwocie 6.000,00 na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie osobiste i ochronne strażaka
w kwocie 3.770,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 9.770,00 zł

2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka w kwocie 1.750,00 zł oraz sprzętu uzbrojenia
i techniki specjalnej w kwocie 8.250,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 10.000,00 zł;

3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kałkowej w kwocie 15.000,00 zł na zakup rozpieracza ramieniowego.

Dotacja 43.750,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi dla OSP Mirosławice

W ramach dotacji celowej z budżetu przewidziano także dofinansowanie programu priorytetowego „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska – II edycja” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławicach. Kwota przeznaczona dla jednostki to 8.750,00 zł, i stanowi wkład własny z budżetu Gminy do programu. Dzięki temu możliwe było pozyskanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwoty 30.000,00 zł. Jednostka w trakcie realizacji programu zakupi sprzęt pożarniczy i wyposażenie dla Strażaka Ratownika za kwotę 43.750,00 zł.

OSP Wola Kałkowa w Systemie KSRG

Przypomnijmy, że dnia 17 lutego 2020 roku Pan Wójt Józef Ignaczewski wspólnie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Markiem Myszkowskim i Prezesem OSP Wola Kałkowa Cezarym Jarosem podpisali porozumienie w sprawie włączenia jednostki Wola Kałkowa do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG). W Uroczystości wzięli udział Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Frątczak, Przewodnicząca Rady Gminy – Anna Ratajczyk, Sekretarz Gminy Zenon Dąbrowski, Prezes Związku ZOG ZOSP RP Michał Szurabik, Skarbik Jednostki OSP Wola Kałkowa Zdzisław Kochanek, Naczelnik Jednostki OSP Wola Kałkowa Grzegorz Kucharski, członkowie jednostki OSP oraz Sołtys Sołectwa Wola Kałkowa –   Pan Jacek Stasiak. Jednostka została włączona do KSRG z dniem 1 maja 2020 roku, dzięki kilkuletnim staraniom Zarządu OSP Wola Kałkowa. Serdecznie gratulujemy!

Dotacja 16.400,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego dla 4 jednostek OSP z Gminy Bedlno

Zarząd Województwa Łódzkiego udzielił z budżetu województwa łódzkiego pomoc finansową Gminie na realizację zadania: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącemu ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”. Województwo łódzkie przekazało Gminie 16.400 zł. Gmina Bedlno dzięki tej dotacji, zakupiła 8 kompletów ubrań specjalnych dla OSP w miejscowości Stradzew, Załusin, Plecka Dąbrowa i Dębowa Góra. Całkowity koszt zadania: 17 280,00 zł w tym udział własny Gminy Bedlno 880,00 zł.

Dotacja Ministra Sprawiedliwości dla OSP Tomczyce

Zrealizowano umowę z Ministrem Sprawiedliwości w Warszawie o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Środki finansowe w kwocie 39.598,02 zł z dotacji celowej oraz 399,98 zł wkładu własnego Jednostki OSP zostały przeznaczone na zakup kompleksowych zestawów ochrony osobistej strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomczycach. Całkowity koszt zadania 39 998,00 zł.

Projekt pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”, dotacja trafiła dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy Bedlno

Zrealizowano projekt pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”. Do projektu przystąpiła Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie, Stradzewie i Woli Kałkowej. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi wyniosło: 105 000,00 zł. Całkowity koszt projektu 131 250,00 zł, w tym dofinansowanie Gminy Bedlno – 26 250,00 zł.

Nowe pokrycie dachowe świetlicy wiejskiej w Dębowej Górze

Na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach Programu na lata 2014-2020, w dniu 21 października 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowej Górze podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy finansowej w celu „Utworzenia infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców Gminy Bedlno oraz wzrost aktywności mieszkańców na rzecz gminy”. Zgodnie z postanowieniami tej umowy przeprowadzona zostanie: Wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra. Kwota udzielonego wsparcia to: 79 450,00 zł, która w całości pokryje koszty inwestycji bez konieczności wkładu własnego gminy.

Historia sama się pisze, pierwszy, fabrycznie nowy samochód strażacki w OSP Wola Kałkowa

Po raz pierwszy w historii gminy Bedlno strażacy z OSP Wola Kałkowa otrzymali fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo – gaśniczy z napędem 4×4 Volvo FLD3C.  Wspomniany samochód pożarniczy marki Volvo zakupiono na łączną kwotę 759 894,00 zł, źródła finansowania to:

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w Łodzi w kwocie: 280 000,00 zł;

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie: 275 000,00 zł;

• Gmina Bedlno w kwocie: 200 000,00 zł;

• Środki własne w kwocie: 4 894,00 zł.

100-lecie OSP Bedlno

27 września 2020 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca 100lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie. W związku z panującą pandemią koronawirusa jubileusz został zorganizowany
w „symboliczny sposób”. W uroczystości wzięli udział:

– Wójt Gminy Bedlno Pan Józef Ignaczewski z małżonką,

– radni Rady Gminy Bedlno,

– sołtysi z terenu Gminy Bedlno,

– radna Rady Powiatu Kutnowskiego Pani Elżbieta Milczarska,

– ksiądz proboszcz parafii św. Floriana w Bedlnie Robert Awerjanow,

– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z opiekunami,

– przedstawiciele innych jednostek z terenu Gminy Bedlno (OSP Pniewo, OSP Tomczyce, OSP Dębowa Góra),

– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie Pan Jarosław Pucek,

– mieszkańcy i sympatycy OSP Bedlno,

– media lokalne.

Podczas uroczystości ksiądz proboszcz Robert Awerjanow poświęcił tablicę pamiątkową, która znajduje się na ścianie GOK w Bedlnie, w części należącej do OSP Bedlno. Po poświeceniu tablicy: Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski, Radna Rady Powiatu Elżbieta Milczarska, Wiceprezes OSP Bedlno Krystian Wasiak i Naczelnik OSP Bedlno Piotr Kucharski odsłonili tablicę pamiątkową upamiętniającą 100lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie.

Po odsłonięciu tablicy głos zabrał Wójt Gminy Bedlno Pan Józef Ignaczewski, który wręczył Naczelnikowi OSP Bedlno Piotrowi Kucharskiemu statuetkę. Następnie wystąpiła Pani Radna Powiatowa Elżbieta Milczarska, która reprezentowała w tej uroczystości władze powiatu kutnowskiego. W imieniu zarządu powiatu kutnowskiego i Rady Powiatu, Pani radna wręczyła 5 pamiątkowych statuetek. Do wyróżnionych strażaków należą: Krzysztof Kardynalski (prezes OSP Bedlno), Andrzej Walburg (były prezes OSP Bedlno), Piotr Kucharski (Naczelnik OSP Bedlno), Franciszek Zientarski (były skarbnik OSP Bedlno)
i Czesław Tarka (były zastępca naczelnika OSP Bedlno).

Miss Polonia w Gminie Bedlno

08 czerwca 2020 roku mieliśmy zaszczyt gościć na terenie Gminy Bedlno Miss Polonia 2019 Panią Karolinę Bielawską, która odwiedziła nas w ramach promowania zdrowej żywności na terenie Województwa Łódzkiego w ramach akcji „Korona z głowy”. Pani Karolinie towarzyszył członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński oraz Pani Joanna Sadowska Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Łodzi.

Wyżej wymienieni Goście przekazali jednostce OSP Bedlno oraz Domom Pomocy Społecznej w Wojszycach
i Pniewie promowaną przez siebie zdrową żywność oraz wysokiej jakości maseczki ochronne.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Bedlno

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Bedlno. Wszystkich zainteresowanych dziewcząt i chłopców w wieku od 12 do 18 roku życia. Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców chcących dowiedzieć się czym będą zajmować się ich pociechy powstałej MDP w OSP Bedlno spotkanie odbędzie się w świetlicy OSP Bedlno. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt- prywatna wiadomość na Facebooku z druhną Natalią Domżał. Bardzo prosimy o powiadomienie wszystkich znajomych, a także o udostępnianie tej wiadomości na Facebooku.

Pozdrawiamy i zapraszamy OSP Bedlno.

Skip to content