OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W GMINIE BEDLNO

Jednostka  OSP

Prezes OSP

Naczelnik OSP

Kierowca  OSP

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

BEDLNO

 

Krzysztof Kardynalski

Piotr Kucharski

Piotr Kucharski

DĘBOWA GÓRA

 

Karol Bończak

Marcin Myszkowski

Wiesław Pszczółkowski

MIROSŁAWICE

 

Stanisław Kubiak

Patryk Kraska

Patryk Kraska

ORŁÓW-Kolonia

 

Adam Szczodrak

Jaros Piotr

Sławomir Dysierowicz

PLECKA DĄBROWA

 

—————–

Andrzej Prośniewski

Daniel Kamiński

PNIEWO

 

Krzysztof Trusiński

Zbigniew Kostecki

Krzysztof Trusiński

STRADZEW

 

Jan Fijałkowski

Andrzej Dąbrowski

Wojciech Rosół

TOMCZYCE

 

Konrad Drabik

Marek Jaros

Bartosz Michalak

WOLA KAŁKOWA

 

Cezary Jaros

Grzegorz Kucharski

Cezary Jaros

ZAŁUSIN

 

Adam Fabiański

Zbigniew Jaros

Łukasz Sołtyszewski

 

OSP Pniewo w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym

Z dniem 1 maja 2021 roku, dzięki kilkuletnim staraniom Zarządu OSP Pniewo Jednostka została włączona do KSRG. Serdecznie gratulujemy!

8 czerwca 2021 na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia aktów włączenia 8 jednostek OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym OSP Pniewo.

OSP Pniewo
OSP Pniewo
OSP Pniewo

Wójt Gminy Bedlno przekazał motopompy szlamowe z osprzętem dla OSP Bedlno i OSP Mirosławice

Gmina Bedlno otrzymała od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dwie motopompy szlamowe typu XT-3-78-H Sdmo z osprzętem. Udostępnienie powyższego sprzętu ratowniczego ma kluczowe znaczenie, ponieważ strażacy – ochotnicy, będą w stanie zwalczać klęski żywiołowe i zagrożenia środowiska oraz jego skutki jeszcze szybciej i skuteczniej. Dnia 07 czerwca 2021 roku motopompy wraz z osprzętem zostały przekazane do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławicach.

osp
osp

Zestaw hydrauliczny dla strażaków z OSP Bedlno

Dnia 11 marca 2021 roku Ochotnicza straż Pożarna w Bedlnie zakupiła zestaw hydrauliczny za kwotę 33.176,10 złotych. Powyższy zakup został sfinansowany ze środków gminy przekazanych na Fundusz Sołecki:

  1. Sołectwo Bedlno Parcel przekazało kwotę: 7.054,54 złotych
  2. Sołectwo Bedlno – Wieś przekazało kwotę: 7.413,21 złotych
  3. Sołectwo Florianów przekazało kwotę: 5.708,35 złotych
  4. Sołectwo Janów przekazało kwotę: 3.000,00 złotych
  5. Sołectwo Kręcieszki przekazało kwotę:4.000,0 złotych
  6. Sołectwo Szewce Walentyna kwotę: 1.000,00 złotych
  7. Sołectwo Wojszyce Kolonia kwotę: 3.000,00 złotych
  8. Sołectwo Wojszyce Parcel przekazało kwotę: 2.000,00 złotych.

Druhowie OSP serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego zakupu i pomogli go zrealizować!

Porozumienie dotyczące włączenia jednostki OSP Pniewo do KSRG

10 lutego 2021 roku w Urzędzie Gminy Bedlno, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. mgr. inż. Marek Myszkowski, Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski oraz przedstawiciele OSP Pniewo w osobach prezesa Krzysztofa Trusińskiego i naczelnika Zbigniewa Kosteckiego, podpisali trójstronne porozumienie dotyczące włączenia jednostki OSP Pniewo do krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, dające możliwość jeszcze w tym roku, włączyć OSP Pniewo do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewie w mijającym roku 2020 pozyskała dużo sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA Star 224. Środki na zakup pochodziły od mieszkańców oraz sponsorów. Koszt zakupu wozu bojowego to 30,000 złotych.

Strażacy – ochotnicy z OSP Pniewo serdecznie dziękują wszystkim, dzięki którym zakup był możliwy.

Ponadto jednostka pozyskała :

1. Motopompę do wody zanieczyszczonej Honda WT 40X wraz z osprzętem. Koszt zakupu to 11,850 złotych:

– 10,000 to dotacja  MSWiA pozyskana przez jednostkę,

– 1,750 złotych to wkład gminy.

2. Zestaw do ratownictwa technicznego LUCAS za 27,000 złotych:

– 23,000 pochodziło z funduszu sołeckiego,

– 4,000 to fundusze własne OSP Pniewo.

3. Hełmy strażackie 6 sztuk, zakupione za kwotę 4890 zł z dotacji MSWiA i środków własnych OSP.

4. Piła spalinowa STIHL MS 462C zakupiona za 4600 złotych:

– 2,600 to środki gminne,

– 2,000 to dotacja z Lasów Państwowych pozyskana przez jednostkę.

Strażacy z OSP Bedlno Pomagają = Serduszko na plastikowe nakrętki

Szanowni Państwo informujemy, iż pojemnik na plastikowe nakrętki jest już zamontowany przed remizą OSP Bedlno, strażacy zachęcają do wspólnej zbiórki, warto pomagać!

Nowy wóz przyjechał do OSP Bedlno

Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą 23 sierpnia 2020 roku uroczyście przywitała nowo zakupiony samochód GBA 2,5/20 STAR 244, używany przez zaprzyjaźnioną jednostkę OSP Dąbie. Przywitanie odbyło się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bedlnie.

Koszt samochodu strażackiego to 42.000,00 zł z czego:

– 18.600,00 zł strażacy pozyskali z Funduszów Sołeckich Gminy Bedlno,

– 15,000,00 zł wkład Gminy Bedlno,

– 8,400,00 zł wkład OSP Bedlno i sponsorów.

Wójt Gminy Bedlno przekazał defibrylatory AED OSP Dębowa Góra i OSP Wola Kałkowa

Gmina Bedlno otrzymała od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Bezpieczeństw i Zarządzania Kryzysowego dwa Defibrylatory AED Zoll Plus. Udostępnienie powyższego sprzętu ratowniczego ma kluczowe znaczenie, ponieważ strażacy – ochotnicy, niosący pomoc poszkodowanym będą w stanie bezpiecznie przeprowadzić procedurę defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Wysoce specjalistyczny i niezawodny sprzęt został przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Górze oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kałkowej.

Nowe wrota garażowe w OSP Bedlno i OSP Załusin

Dofinansowanie remontu strażnic w ramach zadania publicznego pt.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych” otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie. Dotacji w kwocie: 18.854,00 zł udzielił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Z-cę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na wymianę 2 sztuk drzwi garażowych w budynku OSP w m. Bedlno. Rezultaty mogą Państwo już zobaczyć, drzwi zostały wymienione.  Całkowity koszt zadania: 24 400,00 zł, z czego Gmina Bedlno dofinansowała 5 546,00 zł.

Dofinansowanie remontu strażnic w ramach zadania publicznego pt.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych” otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Załusinie. Dotacji w kwocie: 10.000,00 zł udzielił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Z-cę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, na wymianę drzwi garażowych w budynku OSP w m. Załusin.

Dotacja dla Jednostek OSP z terenu Gminy Bedlno z MSWiA

Dodatkowo Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Z-cę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie udzielili dotacji:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławicach w kwocie 6.000,00 na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie osobiste i ochronne strażaka
w kwocie 3.770,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 9.770,00 zł

2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka w kwocie 1.750,00 zł oraz sprzętu uzbrojenia
i techniki specjalnej w kwocie 8.250,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 10.000,00 zł;

3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kałkowej w kwocie 15.000,00 zł na zakup rozpieracza ramieniowego.

Dotacja 43.750,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi dla OSP Mirosławice

W ramach dotacji celowej z budżetu przewidziano także dofinansowanie programu priorytetowego „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska – II edycja” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławicach. Kwota przeznaczona dla jednostki to 8.750,00 zł, i stanowi wkład własny z budżetu Gminy do programu. Dzięki temu możliwe było pozyskanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwoty 30.000,00 zł. Jednostka w trakcie realizacji programu zakupi sprzęt pożarniczy i wyposażenie dla Strażaka Ratownika za kwotę 43.750,00 zł.

OSP Wola Kałkowa w Systemie KSRG

Przypomnijmy, że dnia 17 lutego 2020 roku Pan Wójt Józef Ignaczewski wspólnie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Markiem Myszkowskim i Prezesem OSP Wola Kałkowa Cezarym Jarosem podpisali porozumienie w sprawie włączenia jednostki Wola Kałkowa do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG). W Uroczystości wzięli udział Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Frątczak, Przewodnicząca Rady Gminy – Anna Ratajczyk, Sekretarz Gminy Zenon Dąbrowski, Prezes Związku ZOG ZOSP RP Michał Szurabik, Skarbik Jednostki OSP Wola Kałkowa Zdzisław Kochanek, Naczelnik Jednostki OSP Wola Kałkowa Grzegorz Kucharski, członkowie jednostki OSP oraz Sołtys Sołectwa Wola Kałkowa –   Pan Jacek Stasiak. Jednostka została włączona do KSRG z dniem 1 maja 2020 roku, dzięki kilkuletnim staraniom Zarządu OSP Wola Kałkowa. Serdecznie gratulujemy!

Dotacja 16.400,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego dla 4 jednostek OSP z Gminy Bedlno

Zarząd Województwa Łódzkiego udzielił z budżetu województwa łódzkiego pomoc finansową Gminie na realizację zadania: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącemu ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”. Województwo łódzkie przekazało Gminie 16.400 zł. Gmina Bedlno dzięki tej dotacji, zakupiła 8 kompletów ubrań specjalnych dla OSP w miejscowości Stradzew, Załusin, Plecka Dąbrowa i Dębowa Góra. Całkowity koszt zadania: 17 280,00 zł w tym udział własny Gminy Bedlno 880,00 zł.

Dotacja Ministra Sprawiedliwości dla OSP Tomczyce

Zrealizowano umowę z Ministrem Sprawiedliwości w Warszawie o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Środki finansowe w kwocie 39.598,02 zł z dotacji celowej oraz 399,98 zł wkładu własnego Jednostki OSP zostały przeznaczone na zakup kompleksowych zestawów ochrony osobistej strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomczycach. Całkowity koszt zadania 39 998,00 zł.

Projekt pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”, dotacja trafiła dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy Bedlno

Zrealizowano projekt pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”. Do projektu przystąpiła Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie, Stradzewie i Woli Kałkowej. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi wyniosło: 105 000,00 zł. Całkowity koszt projektu 131 250,00 zł, w tym dofinansowanie Gminy Bedlno – 26 250,00 zł.

Nowe pokrycie dachowe świetlicy wiejskiej w Dębowej Górze

Na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach Programu na lata 2014-2020, w dniu 21 października 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowej Górze podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy finansowej w celu „Utworzenia infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców Gminy Bedlno oraz wzrost aktywności mieszkańców na rzecz gminy”. Zgodnie z postanowieniami tej umowy przeprowadzona zostanie: Wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra. Kwota udzielonego wsparcia to: 79 450,00 zł, która w całości pokryje koszty inwestycji bez konieczności wkładu własnego gminy.

Historia sama się pisze, pierwszy, fabrycznie nowy samochód strażacki w OSP Wola Kałkowa

Po raz pierwszy w historii gminy Bedlno strażacy z OSP Wola Kałkowa otrzymali fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo – gaśniczy z napędem 4×4 Volvo FLD3C.  Wspomniany samochód pożarniczy marki Volvo zakupiono na łączną kwotę 759 894,00 zł, źródła finansowania to:

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w Łodzi w kwocie: 280 000,00 zł;

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie: 275 000,00 zł;

• Gmina Bedlno w kwocie: 200 000,00 zł;

• Środki własne w kwocie: 4 894,00 zł.

100-lecie OSP Bedlno

27 września 2020 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca 100lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie. W związku z panującą pandemią koronawirusa jubileusz został zorganizowany
w „symboliczny sposób”. W uroczystości wzięli udział:

– Wójt Gminy Bedlno Pan Józef Ignaczewski z małżonką,

– radni Rady Gminy Bedlno,

– sołtysi z terenu Gminy Bedlno,

– radna Rady Powiatu Kutnowskiego Pani Elżbieta Milczarska,

– ksiądz proboszcz parafii św. Floriana w Bedlnie Robert Awerjanow,

– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z opiekunami,

– przedstawiciele innych jednostek z terenu Gminy Bedlno (OSP Pniewo, OSP Tomczyce, OSP Dębowa Góra),

– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie Pan Jarosław Pucek,

– mieszkańcy i sympatycy OSP Bedlno,

– media lokalne.

Podczas uroczystości ksiądz proboszcz Robert Awerjanow poświęcił tablicę pamiątkową, która znajduje się na ścianie GOK w Bedlnie, w części należącej do OSP Bedlno. Po poświeceniu tablicy: Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski, Radna Rady Powiatu Elżbieta Milczarska, Wiceprezes OSP Bedlno Krystian Wasiak i Naczelnik OSP Bedlno Piotr Kucharski odsłonili tablicę pamiątkową upamiętniającą 100lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie.

Po odsłonięciu tablicy głos zabrał Wójt Gminy Bedlno Pan Józef Ignaczewski, który wręczył Naczelnikowi OSP Bedlno Piotrowi Kucharskiemu statuetkę. Następnie wystąpiła Pani Radna Powiatowa Elżbieta Milczarska, która reprezentowała w tej uroczystości władze powiatu kutnowskiego. W imieniu zarządu powiatu kutnowskiego i Rady Powiatu, Pani radna wręczyła 5 pamiątkowych statuetek. Do wyróżnionych strażaków należą: Krzysztof Kardynalski (prezes OSP Bedlno), Andrzej Walburg (były prezes OSP Bedlno), Piotr Kucharski (Naczelnik OSP Bedlno), Franciszek Zientarski (były skarbnik OSP Bedlno)
i Czesław Tarka (były zastępca naczelnika OSP Bedlno).

Miss Polonia w Gminie Bedlno

08 czerwca 2020 roku mieliśmy zaszczyt gościć na terenie Gminy Bedlno Miss Polonia 2019 Panią Karolinę Bielawską, która odwiedziła nas w ramach promowania zdrowej żywności na terenie Województwa Łódzkiego w ramach akcji „Korona z głowy”. Pani Karolinie towarzyszył członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński oraz Pani Joanna Sadowska Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Łodzi.

Wyżej wymienieni Goście przekazali jednostce OSP Bedlno oraz Domom Pomocy Społecznej w Wojszycach
i Pniewie promowaną przez siebie zdrową żywność oraz wysokiej jakości maseczki ochronne.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Bedlno

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Bedlno. Wszystkich zainteresowanych dziewcząt i chłopców w wieku od 12 do 18 roku życia. Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców chcących dowiedzieć się czym będą zajmować się ich pociechy powstałej MDP w OSP Bedlno spotkanie odbędzie się w świetlicy OSP Bedlno. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt- prywatna wiadomość na Facebooku z druhną Natalią Domżał. Bardzo prosimy o powiadomienie wszystkich znajomych, a także o udostępnianie tej wiadomości na Facebooku.

Pozdrawiamy i zapraszamy OSP Bedlno.

Skip to content