PRZYZNANE DOTACJE „SOŁECTWO NA PLUS” NA TERENIE GMINY BEDLNO W 2022 ROKU

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyznał granty „Sołectwo na plus” dla projektów w sołectwach z terenu województwa łódzkiego. W tym roku z przyznanych dotacji skorzystają 3 sołectwa z naszej gminy: Szewce-Walentyna, Wola Kałkowa, Groszki . 

W sołectwie Szewce – Walentyna realizowane zostanie zadanie pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Szewce – Walentyna”. Realizacja projektu polegać będzie na przygotowaniu terenu oraz zakupieniu i montażu urządzeń sportowych. Na wykonanie zadania sołectwo otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł.

W sołectwie Wola Kałkowa realizowane zostanie zadanie pn. „Utworzenie siłowni wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Woli Kałkowej”. Realizacja projektu polegać będzie na zakupieniu oraz montażu urządzeń sportowych w świetlicy wiejskiej.

Na wykonanie zadania sołectwo otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł.

 

W sołectwie Groszki realizowanie zostanie zadanie pn. „Biesiady wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Groszki”. Realizacja projektu polegać będzie na zakupieniu: mebli ogrodowych, grilla, kostki brukowej, drzewek lub krzewów, kosiarki do koszenia trawy.        Na wykonanie zadania sołectwo otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł.

 

Projekty zrealizowane zostaną w terminie do 30 listopada 2022 roku.

Przyznane dotacje Sołectwo na plus na terenie Gminy Bedlno w 2022 roku.
Skip to content