„INFRASTRUKTURA SOŁECKA NA PLUS”

„INFRASTRUKTURA SOŁECKA NA PLUS” 

W ramach projektu w 2022 roku jedno sołectwo z Gminy Bedlno otrzymało pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach.

Sołectwo Bedlno – Parcel

Zadanie pt. „Zakup sceny plenerowej dla sołectwa Bedlno – Parcel” polegało na zakupieniu i montażu sceny składającej się z podestu scenicznego, uchwytów mocujących, schodów modułowych, nóg teleskopowych, poręczy, zadaszenia estradowego.

Projekt zrealizowano w miejscowości Bedlno.

Ogólny koszt projektu wyniósł – 100.000,00 zł.

Scena plenerowa wykorzystywana będzie do organizacji różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń na terenie Gminy Bedlno.

„INFRASTRUKTURA SOŁECKA NA PLUS”