Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Józef Ignaczewski

Wójt Gminy Bedlno przyjmuje Interesantów w Urzędzie Gminy Bedlno
od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu:
od godziny 7:30 do godziny 15:30 po wcześniejszym umówieniu spotkania
pod numerem telefonu 24 282 17 70 oraz e-mail ug@bedlno.pl.
W sprawach pilnych Interesanci będą przyjmowani bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi.
W przypadku nieobecności Wójta Interesanci będą przyjęci w zastępstwie przez Sekretarza Gminy.

Sekretarz Gminy Bedlno

mgr. Zenon Dąbrowski

Kontakt: 24 282 14 20, 24 282 17 70, 783777719
e-mail ug@bedlno.pl
Sekretarz Gminy Bedlno od dnia 27.01.2020 r.
Wykształcenie wyższe, Uniwersytet Warszawski Administracja Publiczna - magister
1. Radny Powiatu Łęczyckiego w latach:
a) 1998 - 2010 ( Członek Zarządu Powiatu w latach 1988-2002 i 2006-2010 )
b) 2014 - do chwili obecnej ( od 2018 – Członek Zarządu Powiatu Łęczyckiego do chwili obecnej )

Skarbnik Gminy Bedlno

Elżbieta Czajka

Kontakt: e-mail ug@bedlno.pl

Sekretariat

tel. 24 282-17-70;
fax 24 282-19-11

Skip to content