Harmonogram

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE BEDLNO W ROKU 2023

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2023r. do 31.12.2023r

 

Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 27/04/2023, 25/05/2023, 22/06/2023, 20/07/2023, 17/08/2023, 14/09/2023, 12/10/2023.

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Worki z inną zawartością nie będą odbierane! 

Worki można odbierać u kierowcy, w siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

 

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi Klienta

 

W związku z  koniecznością segregacji odpadów komunalnych poniżej przedstawiamy instrukcję jak prawidłowo segregować odpady  w gminie Bedlno

Do worków żółtych wrzucamy:

 • opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (jogurtach, lodach, serkach, kefirach, tłuszczach),
 • plastikowe butelki po napojach,
 • opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach,
 • plastikowe doniczki,
 • styropian opakowaniowy,
 • foliowe torebki, worki, reklamówki,
 • opakowania z metalu (np. puszki po napojach, konserwach),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • plastikowe i metalowe zakrętki, korki, kapsle,
 • opakowania z folii aluminiowej,
 • opakowania po kawie, słodyczach, chipsach itp.,
 • kartoniki tetra pak (np. po napojach, mleku).

Uwaga. Jeśli to możliwe starajmy się oczyścić silnie zabrudzone opakowania. Zgniatajmy puszki i butelki przed wyrzuceniem do worka.

Do worków żółtych nie wrzucamy:

 • opakowań po środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach, lakierach, butelek i pojemników z zawartością, zabawek wielomateriałowych,
 • tubek po pastach, opakowań po aerozolach.
 • opakowań po olejach technicznych.

Do worków zielonych wrzucamy:

 • opakowania szklane bezbarwne i kolorowe np. słoiki lub butelki po żywności i kosmetykach.

Do worków zielonych nie wrzucamy:

 • szyb okiennych, szyb samochodowych, luster,
 • porcelany, kryształów, szkła „nietłukącego” np. ARCOROC, DURALEX,
 • lamp jarzeniowych, żarówek, kineskopów,
 • stłuczki szklanej,
 • szkła okularowego.

Do worków niebieskich  wrzucamy:

 • opakowania z papieru lub tektury, papier pakowy,
 • gazety, katalogi, czasopisma, prospekty, foldery,
 • zeszyty, książki, papier szkolny i biurowy,
 • ścinki papierowe, worki papierowe.

Uwaga. Kartony i pudełka tekturowe należy rozkładać przed wyrzuceniem, aby zajmowały jak najmniej miejsca w worku.

Do worków niebieskich  nie wrzucamy:

 • zatłuszczonego i silnie zabrudzonego papieru,
 • pampersów i podkładek, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych, serwetek,
 • papieru foliowanego,
 • tapet, worków po cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • kalki, papieru termicznego np. paragonów.

Bioodpady/odpady zielone (np. skoszona trawa, liście, drobne gałązki drzew i krzewów, kwiaty i inne rośliny doniczkowe, kwiaty ogrodowe, obierki, skórki, ogryzki, łupiny orzechów, skorupki jaj) należy zagospodarować w przydomowych kompostownikach.  Osoby, które nie kompostują bioodpadów przekazują je do tzw. „gniazda odbioru odpadów ulegających biodegradacji” w terminach ustalonych w harmonogramie.

Do pojemnika czarnego wrzucamy odpady pozostałe po segregacji w tym m.in.:

 • zatłuszczone opakowania pergaminowe, pergaminowo-foliowe np. po smalcu, maśle, margarynie,
 • pampersy i podkładki, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, serwetki, waciki,
 • filtry z odkurzacza, zmiotki,
 • zużytą, zniszczoną, zabrudzoną odzież i buty,
 • opakowania po farbach, lakierach,
 • niedopałki papierosów, zimny popiół,
 • torebki z herbatą, filtry do kawy,
 • tubki po pastach, gąbki łazienkowe i kuchenne, plastikowe listki po lekarstwach.

Przeterminowane lekarstwa: należy wrzucać do specjalnych pojemników  w  aptekach  na terenie gminy Bedlno.

Zużyte baterie: należy wrzucać do specjalnych pojemników w placówkach szkolnych i Urzędzie Gminy Bedlno.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Bedlno prowadzony jest przez PreZero Service Centrum Sp z o.o. Adres PSZOK: Kutno, ul. Łąkoszyńska 127,  PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać  następujące odpady komunalne zebrane selektywnie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,  odpady  niekwalifikujące  się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe  oraz  tekstylia i odzież.

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne będą odbierane w PSZOK, od właścicieli nieruchomości, w ilości nie przekraczającej 30 kg z  gospodarstwa domowego  w danym roku kalendarzowym. Zużyte opony będą odbierane w PSZOK od właścicieli nieruchomości, w ilości nie przekraczającej 4 szt. opon (samochodowych / motorowych / rowerowych)  z  gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym. Przeterminowane chemikalia oraz  odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne  będą odbierane w PSZOK od właścicieli nieruchomości,  w ilości nie przekraczającej  łącznie 10 kg z  gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym.

Uwaga

Wszyscy mieszkańcy gminy Bedlno zobowiązani są do segregowania odpadów.

Podmiot odbierający odpady będzie kontrolował, realizację segregacji odpadów przez mieszkańców. W przypadku   stwierdzenia nieprawidłowego segregowania (np. w  koszu na zmieszane odpady  będą znajdowały się odpady, które powinny być w kolorowych workach) mieszkańcy nieruchomości zostaną obciążeni wyższą stawką opłaty tj. 44 zł od osoby na 1 miesiąc.

Przypominamy ponadto, że właścicieli nieruchomości obowiązuje zakaz spalania odpadów.

Spalanie odpadów jest bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi  i środowiska. Substancje uwalniane podczas spalania odpadów powodują nowotwory, alergie, choroby układu oddechowego.

Pamiętajmy, że płacimy za wytwarzane i przekazywane do zagospodarowania odpady. Jak ograniczyć wytwarzanie zbędnych odpadów?

 • Idąc na zakupy zabieraj ze sobą torbę wielorazową.
 • Wybieraj produkty bez zbędnych opakowań.
 • Zrezygnuj z jednorazowych naczyń.
 • Oddawaj potrzebującym rzeczy, których nie potrzebujesz.
 • Kompostuj bioodpady.

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI POWSTAJĄCYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BEDLNO

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawka ustalonej opłaty uzależniona jest od sposobu zbierania i odbierania odpadów i wynosi (od dnia 1 marca 2020r.):

 • 22 zł/1 osobę/1 miesiąc – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – wówczas opłata wynosi 21 zł/1 osobę/1 miesiąc,
 • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 44,00 zł od jednego mieszkańca, za każdy miesiąc niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:

 • za styczeń, luty – do dnia 15 marca danego roku;
 • za marzec, kwiecień – do dnia 15 maja danego roku;
 • za maj, czerwiec, lipiec, sierpień – do dnia 15 września danego roku;
 • za wrzesień, październik – do dnia 15 listopada danego roku;
 • za listopad, grudzień – do dnia 31 grudnia danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania gotówką w kasie Urzędu Gminy w Bedlnie, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bedlnie lub u sołtysa.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

 93 9021 0008 2004 0010 6454 0117

 

Skip to content