Realizując uchwałę Nr XV/137/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki informuję, że  wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na dane sołectwo w Gminie Bedlno na 2021 rok, wyliczona na  podstawie algorytmu zawartego w art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z  2014  r. poz. 301) wynosi:

L.p.

Nazwa sołectwa

Kwota

Funduszu soleckiego

przypadająca na 2021 r.

1

Annetów

17 153,96 zł

2

Antoniew

13 079,89 zł

3

Bedlno Parcel

18 054,54 zł

4

Bedlno Wieś

20 413,21 zł

5

Dębowa Góra

15 481,45 zł

6

Ernestynów

15 052,60 zł

7

Florianów

12 908,35 zł

8

Garbów

14 194,90 zł

9

Głuchów

14 709,52 zł

10

Gosławice

12 951,24 zł

11

Groszki

11 836,23 zł

12

Janów

16 725,11 zł

13

Jaroszówka

10 421,03 zł

14

Józefów

11 493,15 zł

15

Kamilew

10 978,53 zł

16

Kazimierek

10 421,03 zł

17

Konstantynów

13 637,40 zł

18

Kręcieszki

14 109,13 zł

19

Mateuszew

12 779,70 zł

20

Orłów – Kolonia

14 537,98 zł

21

Orłów – Parcel

12 693,93 zł

22

Pniewo

35 251,39 zł

23

Potok

10 120,84 zł

24

Plecka Dąbrowa

19 855,71 zł

25

Stanisławice

13 251,43 zł

26

Stradzew

13 037,01 zł

27

Szewce Nadolne

12 307,97 zł

28

Szewce Owsiane

12 779,70 zł

29

Szewce Walentyna

14 194,90 zł

30

Waliszew

12 050,66 zł

31

Wewiórz

11 922,00 zł

32

Wojszyce Parcel

21 699,76 zł

33

Wojszyce Kolonia

14 066,25 zł

34

Wola Kałkowa

14 537,98 zł

35

Wyrów

12 436,62 zł

36

Załusin

15 567,22 zł

37

Zleszyn

13 680,28 zł

38

Zosinów

12 307,97 zł

39

Żeronice

14  838,18 zł

Razem wysokość funduszu sołeckiego

567.538,75

      Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim, Wójt, w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku przekazuje sołtysom   informację o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo w 2021 roku.

      Warunkiem korzystania przez sołectwo w 2021 roku ze środków stanowiących fundusz sołecki, jest złożenie przez sołtysa do Wójta Gminy Bedlno stosownego wniosku sołectwa w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 roku.

      Wniosek sołectwa musi zostać uchwalony przez Zebranie Wiejskie, zwołane w celu wskazania przedsięwzięć do  realizacji w  2021 roku wraz z ich zakresem i  określeniem prognozy kwoty wydatków (ustawa o funduszu sołeckim art.5 ust. 1 – 4).

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

Skip to content