GRANTY SOŁECKIE DLA GMINY BEDLNO W 2019 ROKU

   Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyznał granty sołeckie dla projektów w sołectwach z terenu województwa łódzkiego.
W tym roku z przyznanych dotacji skorzystają trzy sołectwa z naszej gminy: Głuchów, Stanisławice i Załusin. A

   W sołectwie Głuchów realizowane zostanie zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej  w miejscowości Tomczyce”. Realizacja projektu polegać będzie na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku, malowaniu ścian zewnętrznych, wykończeniu części dachu i ścian wewnątrz obiektu.

   W sołectwie Stanisławice realizowane zostanie zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanisławice”. Realizacja projektu polegać będzie na wymianie podłogi oraz na instalacji ogrzewania świetlicy.

   W sołectwie Załusin realizowane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Załusin”. Realizacja projektu polegać będzie na wymianie podłogi.

   Każde z sołectw zadeklarowało wkład własny pieniężny oraz czynny w postaci zaangażowania mieszkańców w realizację przedsięwzięć. Realizacja projektów odbędzie się w terminie 1 lipca – 15 listopada 2019 r.

   W dniu 22 lipca 2019 r. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński  wręczył granty w wysokości po 10  000,00 zł dla sołectwa: Głuchów, Stanisławice  i Załusin

Skip to content