1.Prowadzenie Rejestru Mieszkańców Gminy Bedlno.

2.Prowadzenie rejestracji danych w rejestrze PESEL w zakresie właściwości Wójta Gminy Bedlno.

3.Weryfikacja, wprowadzanie i sprawdzanie danych w rejestrze PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców.

4.Usuwanie niezgodności w zakresie swoich kompetencji lub powiadamianie organu właściwego i osoby, której dane były sprawdzane i weryfikowane.

5.Występowanie o nadanie numeru PESEL za pomocą systemu teleinformatycznego, w zakresie właściwości rzeczowej wójta gminy,

6.Występowanie o zmianę numeru PESEL za pomocą systemu teleinformatycznego.

7.Prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniem wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu obywateli polskich.

 

https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego

https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-wyjazd-za-granice

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-powrot-z-zagranicy

 

8.Prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców w tym wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu/wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego.

 

https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-czasowy-dla-cudzoziemcow

https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-dla-cudzoziemcow

 

9.Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wymeldowaniem osób, które opuściły miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnili obowiązku wymeldowania się.

10.Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego.

11.Prowadzenie postępowań administracyjnych o anulowanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

12.Przygotowywanie postanowień odmawiających wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy poniżej 3 m-cy.

13.Nadawanie numeru PESEL dla cudzoziemców.

14.Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy mieszkańców Gminy Bedlno.

 

https://www.gov.pl/web/gov/pobierz-dokument-o-zameldowaniu

 

15.Wydawanie zaświadczeń o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego mieszkańców Gminy Bedlno.

16.Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych, dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w Rejestrze Mieszkańców w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego.

17.Wydawanie zaświadczeń o liczbie osób zameldowanych w danym lokalu lub o braku osób zameldowanych.

18.Wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru PESEL osobie zmarłej.

19.Wydawanie zaświadczeń o adresach stałych i czasowych.

20.Wydawanie zaświadczeń o adresach i okresach zameldowania.

21.Udostępnianie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego.

22.Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udostępniania danych osobowych z Rejestru Mieszkańców.

23.Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego.

24.Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udostępniania danych osobowych z rejestru PESEL.

25.Prowadzenie Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców.

26.Współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie ewidencji ludności.

27.Prowadzenie Rejestru Danych Kontaktowych.

 

 

Obowiązek meldunkowy – informacje

https://www.gov.pl/web/gov/obowiazek-meldunkowy

 

 

Skip to content