AKTUALNY STAN ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW I WYPŁAT CZYSTEGO POWIETRZA

GMINA BEDLNO

GMINA BEDLNO
Program Priorytetowy Czyste Powietrze

stan złożonych wniosków i wypłat
od początku trwania programu

do dnia 31.12.2023 roku

 

 

Nazwa gminy

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

 

Liczba zawartych umów

 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

 

Kwota wypłaconych

dotacji

Gmina Bedlno

198

159

75

1 020 212,56