AKTUALNY STAN ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW I WYPŁAT CZYSTEGO POWIETRZA

GMINA BEDLNO

Program Priorytetowy Czyste Powietrze 

stan złożonych wniosków i wypłat

od początku trwania programu

 do dnia 30.09.2022 roku

Nazwa gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

 

Gmina Bedlno

110

82

43

523 144,94