List dla mieszkańców Gminy Bedlno w wieku powyżej 60 roku życia dotyczący Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

W trosce o dobro wspólne mające na celu ochronę ludzkiego zdrowia oraz życia a także w celu wprowadzenia skutecznych i bezpiecznych działań  w celu zrealizowania Narodowego Programu Szczepień, uprzejmie informuję, że wspólna walka rządu i samorządu z epidemią opierać się będzie na dwóch filarach tj. promocji szczepień i zapewnieniu transportu dla osób z ograniczoną mobilnością.

W związku z powyższym Gmina Bedlno w ramach realizacji zadania własnego polegającego na zapewnieniu równego dostępu do świadczeń zdrowotnych pragnie pozyskać wiedzę w zakresie potrzeb mieszkańców związanych z koniecznością świadczenia transportu do punktów szczepień oraz umożliwić mieszkańcom gminy zgłaszanie takich potrzeb. Zapewnienie transportu skierowane jest do osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SAR-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Transport taki jest przeznaczony dla osób:

  • Posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • Mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień);

Potrzeby w zakresie transportu należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu 724 005 010 w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 lub email: ug@bedlno.pl.

Jednocześnie informujemy, że:

  • Na terenie Gminy Bedlno są zarejestrowane dwa punkty szczepień a mianowicie:

– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTER – MED.” S.C. Robert Gruchot, Maria Gruchot, Bedlno 26A – Telefon nr (024) 282-17-34;

– LUXMEDICA Spółka z Ograniczoną  Odpowiedzialnością, Bedlno 30A- Telefon nr 663 673 095;

  • Seniorzy powyżej 60 roku życia są przewidziani do szczepienia w I etapie razem z pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej, nauczycielami, służbami mundurowymi;
  • Od 15 stycznia 2021 roku zostanie uruchomiona możliwość zapisywania i umawiania terminów szczepień dla osób 80+.
  • Od 22 stycznia 2021 r. zostanie uruchomiona możliwość zapisywania i umawiania terminów szczepień dla osób 70+.
  • Od 25 stycznia 2021 r. rozpocznie się szczepienie populacyjne od ww. grup wiekowych;
  • W dniach 18-22 stycznia 2021 r. będzie realizacja szczepień w domach pomocy społecznej.
  • Zapisów można dokonać:

– za pośrednictwem infolinii 989 (rejestracja od 15 stycznia),

– online przez Internetowe Konto Pacjenta,

– za pośrednictwem placówki, w której wystawiono e-skierowanie,

– osobiście lub telefonicznie w punkcie szczepień.

  • Od dnia 15 stycznia 2021 r. zostanie uruchomiony numer telefonu 724 005 010 czynny w dni robocze w  godzinach 7.30 – 15.30 w celu przekazywania mieszkańcom gminy niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień oraz zbierania informacji o potrzebach w tym zakresie.

Z poważaniem

/-/ Józef Ignaczewski

Wójt Gminy Bedlno

Więcej informacji w zakładce COVID- 19