upał

 

 

ingw

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Upał/ 2

Obszar

województwo łódzkie powiat kutnowski

Ważność

od godz. 11:30 dnia 09.07.2024 do godz. 20:30 dnia 10.07.2024

Przebieg

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek 09.07 od 28°C do 31°C, w środę

10.07 od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 22°C.

Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%)

80%

Uwagi

Brak.

Godzina i data wydania

godz. 12:09 dnia 08.07.2024

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 łódzkie/kutnowski od 11:30/09.07 do 20:30/10.07.2024 temp. maks 28-34st, temp min 18-22st.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

ZALECENIA STAROSTY KUTNOWSKIEGO