informacja

ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Gmina Bedlno przyjmuje wnioski od mieszkańców gminy o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Zakupu można dokonać po cenie preferencyjnej nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę paliwa. Do ceny zakupu nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Dostępna ilość paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) 1 500 kg do dnia 31 grudnia 2022 roku

2) 1 500 kg od dnia 1 stycznia 2023 roku.

z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Uwaga. Obecnie przyjmowane są w Gminie wnioski  o zakup preferencyjny paliwa stałego wyłącznie do dnia 31 grudnia 2022r.

Osoby, które dokonały w 2022r. zakupu preferencyjnego węgla np. w PGG w ilości co najmniej 1,5 t nie będą mogły zakpić węgla na warunkach preferencyjnych od Gminy.

Mieszkańcy gminy Bedlno mogą składać wypełnione wnioski w Urzędzie Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub operatora pocztowego.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.bedlno.pl  i w siedzibie Urzędu Gminy.


Załącznik: