Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Centrum Przedstawia główne cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029