Wybory Sołtysów i Rad sołeckich


Informacja

W związku z  Zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Bedlno  w sprawie dokonania wyborów Sołtysów i Rad sołeckich na terenie Gminy Bedlno Wójt Gminy Bedlno dokonuje zmiany Załącznika Nr 1 polegającą na zmianie terminu i miejsca  Wyboru Sołtysa i Rad Soleckich w miejscowości:

  • Wojszyce Parcel zmiana  na dzień 27 czerwca 2024r o godz.09:00 w Świetlicy Wiejskiej
  • Zleszyn zmiana na dzień 28 czerwca 2024 r. godz.12:00 w Świetlicy Wiejskiej
  • Waliszew zmiana miejsca spotkanie u Sołtysa Wsi Waliszew adres: Waliszew 18 99-311 Bedlno

 

Zarządzenie Nr 73/2024 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27.05.2024r. w sprawie dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Bedlno