INFORMACJA

O organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w związku z zarządzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 9 czerwca 2024r.

 

Zgodnie z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy  (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 2408 ze zm.) , Wójt gminy w dniu wyborów tj. 9 czerwca 2024r.  organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

W związku z powyższym przedstawiamy 5 linii komunikacyjnych (linie komunikacyjne w załączeniu). W ciągu dnia do danego obwodu wyborczego zorganizowano 2 kursy, jeden do południa, drugi popołudniu.

Wójt Gminy Bedlno 

Józef Ignaczewski