W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Bedlno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, tutejszy urząd informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.  Szacowaniu podlegać będą sady towarowe oraz porzeczka czarna w uprawie towarowej.

Przypominamy, że powierzchnia gospodarstwa rolnego oraz powierzchnia poszczególnych upraw zgłoszona we wniosku musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, który producent rolny składa do ARiMR na 2024 r. (dlatego wskazane jest najpierw złożyć Wniosek o dopłaty bezpośrednie na 2024 r. a następnie Wniosek o oszacowanie szkód, co pozwoli na uniknięcie rozbieżności w uprawach i powierzchniach).

Wnioski o oszacowanie szkód należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, pokój nr 28, w godz. 7.30.-15.30

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Bedlno oraz na stronie internetowej www.bedlno.pl

Termin składania Wniosków – do 4 czerwca 2024 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2024 rok, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa (wniosek bez mapek)

Załącznik:

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

Oświadczenie nr 1o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach