Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40
ingw

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/ 1

Obszar

województwo łódzkie powiat kutnowski

Ważność

od godz. 11:00 dnia 17.05.2024 do godz. 17:00 dnia 17.05.2024

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie lokalnie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego wschodu i wschodu.

Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%)

75%

Uwagi

Brak.

Godzina i data wydania

godz. 22:27 dnia 16.05.2024

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 łódzkie/kutnowski od 11:00/17.05 do 17:00/17.05.2024 lok. prędkość do 55 km/h, porywy do 75 km/h, SE i E.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.