Ostrzeżenie meteorologiczne
ingw

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Przymrozki/ 1

Obszar

województwo łódzkie powiat kutnowski

Ważność

od godz. 00:00 dnia 10.05.2024 do godz. 07:00 dnia 10.05.2024

Przebieg

Prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do około

-2°C.

Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%)

70%

Uwagi

Brak.

Godzina i data wydania

godz. 11:58 dnia 09.05.2024

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 łódzkie/kutnowski od 00:00/10.05 do 07:00/10.05.2024 temp. min 1 st., przy gruncie -2 st.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.