Najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

Z okazji
Dnia Strażaka
Pragniemy złożyć wszystkim Strażakom słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego.

Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Ratajczyk

ŻYCZENIA