Kolejna inwestycja drogowa w gminie Bedlno została ukończona

 W dniu 8 września 2022 r. zakończono inwestycję w zakresie przebudowy drogi Bedlno – Janów o długości 995 mb. Wartość inwestycji 1.028.334,40 zł, z czego część kosztów w wysokości 396.000,00 zł Gmina Bedlno pokryła na realizację przedmiotowego zadania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejna inwestycja drogowa w gminie Bedlno została ukończona
Gmina Bedlno
Gmina Bedlno
Kolejna inwestycja drogowa w gminie Bedlno została ukończona
Gmina Bedlno
Gmina Bedlno