Bedlno dn. 29.04.2024r.

ZAPROSZENIE

 

Informujemy, że pozostały jeszcze wolne  miejsca na szkolenie:

 PRZETWÓRSTWO NA POZIOMIE GOSPODARSTWA ROLNEGO I ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

Termin: dn. 9-10 maja 2024r. (czwartek, piątek)

Dzień 1-szy : tj. 9 maja 2024r. (czwartek) od godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie. W trakcie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe i obiad.

Dzień 2-gi tj. 10 maja 2024r. (piątek ) od godz. 9.00 – wyjazd (busem spod GOK w Bedlnie) do Winnicy Witaj Słońce w gm. Oporów. W trakcie szkolenia przewidziana  jest przerwa  kawowa.

Uczestnicy uzyskują certyfikaty ukończenia szkoleń.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników (powyżej 16 roku życia), małżonkowie rolników, uczniowie szkół rolniczych (powyżej 16 roku życia), osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zainteresowane osoby proszę o potwierdzenie do dn. 6 maja  2024r. udziału w szkoleniu tel. 24 282 19 24 (Urząd Gminy w Bedlnie pok. Nr 28).

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski