INFORMACJA O DNIU WOLNYM

INFORMACJA  

INFORMUJE SIĘ, IŻ W DNIU 02 maja  2024 roku  (tj. czwartekURZĄD GMINY BEDLNO BĘDZIE NIECZYNNY