MISTRZOWIE AGRO

Nominowani z Gminy Bedlno w plebiscycie MISTRZOWIE AGRO

Informujemy, że ruszyła kolejna edycja plebiscytu rolniczego MISTRZOWIE AGRO, prowadzonego w województwie łódzkim przez „Dziennik Łódzki”, „Express Ilustrowany” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”. Plebiscyt ukazuje życie polskiej wsi, jej mieszkańców, ich działania oraz dokonania i sukcesy.

Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju.

Z Gminy Bedlno uzyskano nominacje w następujących kategoriach:

Koło Gospodyń Wiejskich Roku, Sołectwo Roku oraz Sołtys Roku

Głosowanie oraz szczegółowe informacje o plebiscycie znajdują się w linku poniżej: https://dzienniklodzki.pl/agro