Informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

INFORMACJA

O organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w związku z zarządzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 7 kwietnia 2024r.

 

Zgodnie z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 2408 ze zm.) , Wójt gminy w dniu wyborów tj. 7 kwietnia 2024r.  organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

W związku z powyższym przedstawiamy 5 linii komunikacyjnych (linie komunikacyjne w załączeniu). W ciągu dnia do danego obwodu wyborczego zorganizowano 2 kursy, jeden do południa, drugi popołudniu.

Linia Nr 1 – Komisja Obwodowa Nr 1 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie

Linia Nr 2 – Komisja Obwodowa Nr 2 w Szkole Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiegi w Pleckiej Dąbrowie

Linia Nr 3 – Komisja Obwodowa Nr 5 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie

Linia Nr 4 – Komisja Obwodowa Nr 4 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach

Linia Nr 5 – Komisja Obwodowa Nr 3 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych