RUSZA AKCJA BEZPŁATNEJ KASTRACJI I ZNAKOWANIA ZWIERZĄT! SKONTAKTUJ SIĘ Z URZĘDEM GMINY!

RUSZA AKCJA BEZPŁATNEJ KASTRACJI I ZNAKOWANIA ZWIERZĄT! SKONTAKTUJ SIĘ Z URZĘDEM GMINY!

W okresie 22.04 – 30.11.2024 r. każdy mieszkaniec gminy Bedlno może skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji i znakowania psa lub kota.

• Wysokość środków finansowych jest ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń.

• Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu.

• Mieszkańcy po wniosek mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Bedlnie w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30, telefon kontaktowy: 24 282 19 24.