informacja

INFORMACJA

W związku z poprawiającymi się warunkami pogodowymi Gmina Bedlno rozpoczyna (nasila)  tegoroczne prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych polegających m.in.  na: likwidacji dziur w drogach i poboczach, usuwaniu śmieci z rowów, kontynuowaniu systematycznego usuwania krzaków przydrożnych, podcinaniu wystających konarów drzew, a także na porządkowaniu i naprawie przystanków autobusowych, miejsc postojowych oraz miejsc wypoczynku znajdujących się na terenie Gminy Bedlno.  Jest to praca ciągła a jej efekty z lat poprzednich są już widoczne.

Gmina posiada wiedzę o miejscach wymagających prac remontowych niemniej prosimy mieszkańców Gminy Bedlno o informacje do Urzędu Gminy pod nr telefonu 24 282 19 24 o miejscach wymagających bieżących napraw.

 Z poważaniem

 

Józef Ignaczewski

Wójt Gminy Bedlno