Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski informuje, że 19 sołectw z Gminy Bedlno otrzymało wysoką ocenę merytoryczną Komisji Konkursowej Zarządu Województwa Łódzkiego i znalazło się na liście rankingowej do uzyskania dotacji. W dniu 13.03.2024 r. pracownik Urzędu Gminy Bedlno przygotował stosowne wnioski o przyznanie dotacji dla sołectw znajdujących się na liście rankingowej, które po podpisaniu przez Sołtysów oraz przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

Poniżej wykaz sołectw, które znalazły się liście rankingowej: 

 1. Zgłoszenie sołectwa Bedlno Wieś znalazło się na liście rankingowej w związku z naborem do projektu „Infrastruktura sołecka na plus”.

Sołectwo Bedlno Wieś otrzymało wysoką ocenę merytoryczną od Komisji Konkursowej Zarządu Województwa Łódzkiego w związku z tym Gmina Bedlno złożyła wniosek o przyznanie dotacji w ramach realizacji projektu pt. „Zagospodarowanie i modernizacja miejsca integracji mieszkańców przy GOK w Bedlnie”.

Projekt polegać będzie na:

– zakupie i montażu drewnianej wiaty/altany wraz z wyposażeniem,

– wykonaniu oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz altany/wiaty,

– doprowadzeniu energii elektrycznej,

– wykonaniu stanowiska do ładowania komórek/tabletów,

– zamontowaniu stojaków na rowery,

– zakupie grilla betonowego,

– zakupie pojemników na odpady,

– nasadzeniu kwiatów, drzew i krzewów,

– zakupie tablicy informacyjnej,

– zakupie elementów sceny podestowej,

– zakupie 2 stojaków na flagi,

– zakupie 2 lamp grzewczych,

– zakupie 2 roll-upów promocyjnych.

Koszt projektu wyniesie 100.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Zgłoszenie sołectwa Orłów Parcel znalazło się na liście rankingowej w związku z naborem do projektu „Świetlica sołecka na plus”.

Sołectwo Orłów Parcel otrzymało wysoką ocenę merytoryczną od Komisji Konkursowej Zarządu Województwa Łódzkiego w związku z tym Gmina Bedlno złożyła wniosek o przyznanie dotacji w ramach realizacji projektu pt. „Świetlica w Orłowie Parceli miejscem kultury, sportu i rozrywki”.

Projekt polegać będzie na:

– zakupie i montażu kontenerowej świetlicy,

– wyposażeniu pomieszczenia sanitarnego oraz kuchni,

– zakupie ogrzewania elektrycznego do świetlicy,

– nasadzeniu ozdobnych krzewów, drzew miododajnych, kwiatów,

– wykonaniu szamba,

– zakupie ławek.

Koszt projektu wyniesie 200.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego. 

III. Zgłoszenia 17 sołectw z terenu Gminy Bedlno znalazło się na liście rankingowej w związku z naborem do projektu „Sołectwo na plus”.

Sołectwa: Annetów, Antoniew, Bedlno Parcel, Dębowa Góra, Florianów, Garbów, Jaroszówka, Kamilew, Kazimierek, Kręcieszki, Mateuszew, Plecka Dąbrowa, Pniewo, Szewce Owsiane, Waliszew, Zleszyn, Żeronice otrzymały wysoką ocenę merytoryczną od Komisji Konkursowej Zarządu Województwa Łódzkiego w związku z tym Gmina Bedlno złożyła wnioski o przyznanie dotacji w ramach realizacji projektów:

 1. Annetów – „Wybudowanie altany na terenie przy Sali Ludowej we Franciszkowie Nowym”.

Projekt polegać będzie na zakupie oraz montażu altany wraz z wyposażeniem.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Antoniew – „Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Tomczyce”.

Projekt polegać będzie na zakupie oraz montażu elementów i materiałów potrzebnych do wykonania ogrodzenia.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Bedlno Parcel – „Zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich Polsko – Ukraińskiego w Bedlnie oraz zakup namiotu”.

Projekt polegać będzie na zakupie stołów i krzeseł cateringowych, grilla elektrycznego, grilla gazowego, termosu, taboretu gazowego i namiotu.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Dębowa Góra – „Zagospodarowanie ternu przy świetlicy wiejskiej”.

Projekt polegać będzie na zakupie oraz montażu altany przy świetlicy wiejskiej.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Florianów – „Budowa kapliczki w miejscowości Florianów”.

Projekt polegać będzie na zakupie materiałów (postument z figurką Matki Boskiej, kostka brukowa, ogrodzenie) oraz usłudze wykonania nowej kapliczki.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Garbów – „Utworzenie placu zabaw w sołectwie Garbów”.

Projekt polegać będzie na zakupie oraz montażu elementów składających się na plac zabaw.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Jaroszówka – „Modernizacja krzyża przydrożnego”.

Projekt polegać będzie na zakupie materiałów (ogrodzenie, kostka brukowa), usłudze wykonania modernizacji oraz zakupie i montażu 2 lamp solarnych.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Kamilew – „Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamilew”.

Projekt polegać będzie na zakupie elementów składających się na plac zabaw.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Kazimierek – „Oświetlenie lampami solarnymi dwóch skrzyżowań w sołectwie Kazimierek”.

Projekt polegać będzie na zakupie oraz montażu 2 lamp solarnych na skrzyżowaniach dróg gminnych w sołectwie Kazimierek.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Kręcieszki – „Oświetlenie dróg gminnych lampami solarnymi oraz wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej”.

Projekt polegać będzie na zakupie i montażu 2 lamp solarnych przy drogach gminnych w miejscowości Kręcieszki i miejscowości Tarnów oraz usłudze wymiany oświetlenia w świetlicy wiejskiej.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Mateuszew – „Modernizacja kapliczki w miejscowości Mirosławice”.

Projekt polegać będzie na zakupie materiałów (postument, krzyż, kostka brukowa) oraz usłudze wykonania modernizacji.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Plecka Dąbrowa – „Remont zaplecza sanitarnego i wyposażenie przestrzeni kuchennej w świetlicy wiejskiej w Pleckiej Dąbrowie”.

Projekt polegać będzie na zakupie materiałów i usłudze wykonania remontu pomieszczenia sanitarnego, zakupie wyposażenia (meble kuchenne, blaty, zlew, bateria, sedes, umywalka, bateria, lustro, elementy wyposażenia toalety)  do pomieszczenia sanitarnego oraz kuchni i zaplecza kuchennego.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Pniewo – „Remont pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej w sołectwie Pniewo”.

Projekt polegać będzie na zakupie materiałów (płytki, terakota, elementy oświetlenia) oraz usłudze wykonania remontu pomieszczenia kuchennego.

Koszt projektu wyniesie 17.000,00 zł z czego 15.000,00 zł to kwota dofinansowania z Województwa Łódzkiego, natomiast 2.000,00 zł to środki własne sołectwa Pniewo oraz OSP Pniewo.

 1. Szewce Owsiane – „Modernizacja krzyża przydrożnego w miejscowości Szewce Owsiane”.

Projekt polegać będzie na zakupie materiału (krzyż, kostka brukowa) oraz usłudze wykonania modernizacji krzyża.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Waliszew – „Inwestycja w rozwój KGW i OSP – miejsce spotkań i integracji lokalnej społeczności”.

Projekt polegać będzie na zakupie namiotu, stołów i krzeseł dla KGW w Mirosławicach oraz zakupie ubrań i butów specjalnych oraz hełmów dla OSP w Mirosławicach.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Zleszyn – „Budowa altany rekreacyjnej wraz z montażem w miejscowości Zleszyn”.

Projekt polegać będzie na zakupie oraz montażu altany przy świetlicy wiejskiej.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.

 1. Żeronice – „Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Żeronicach”.

Projekt polegać będzie na zakupie materiałów oraz usłudze wykonania modernizacji elewacji świetlicy wiejskiej.

Koszt projektu wyniesie 15.000,00 zł oraz jest to 100% kwoty dofinansowania z Województwa Łódzkiego.