KOMUNIKAT

dotyczący Spółki Wodnej w Bedlnie

Szanowni Państwo,

         W ostatnich dniach do Urzędu Gminy w Bedlnie docierają zgłoszenia osób, które otrzymują WEZWANIA DO ZAPŁATY NALEŻNOŚCI z firmy windykacyjnej MEDIATOR dotyczące należności na rzecz Gminnej Spółki Wodnej Bedlno.

         Wobec powyższego wyjaśniam, że Spółka Wodna Bedlno jest niepubliczną formą organizacyjną, która nie podlega w żadnym zakresie Wójtowi Gminy Bedlno.

Spółka Wodna w Bedlnie organizacyjnie stanowi podmiot odrębny od Gminy Bedlno. Spółka korzysta jedynie z pomieszczenia  w budynku Urzędu Gminy Bedlno.

Organami spółki wodnej w są:

1) walne zgromadzenie;

2) zarząd;

3) komisja rewizyjna.

Powyższe organy są ustalają zasady funkcjonowania  Spółki Wodnej w Bedlnie. Spółka prowadzi swoją rachunkowość i sama decyduje o sposobie ściągania zaległych składek członkowskich.

W związku z powyższym w sprawie otrzymanych WEZWAŃ  DO ZAPŁATY NALEŻNOŚCI zainteresowane osoby mogą kontaktować się bezpośrednio ze Spółką Wodną w Bedlnie, Tel. 24 282 17 63 lub uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Spółki.

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski