Ostrzeżenie meteorologiczne
ingw

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/ 1

Obszar

województwo łódzkie powiat kutnowski

Ważność

od godz. 07:00 dnia 25.01.2024 do godz. 16:00 dnia 25.01.2024

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%)

80%

Uwagi

Brak.

Godzina i data wydania

godz. 18:56 dnia 24.01.2024

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 łódzkie/kutnowski od 07:00/25.01 do 16:00/25.01.2024 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, NW.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.