HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE BEDLNO W ROKU 2024 -NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

2024

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

 

PAŹDZIERNIK

 

LISTOPAD

 

GRUDZIEŃ

miesiąc

 

 

 

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady Komunalne

4

1/29

28

24

23

20

18

13

12

10

7

5

Selektywna – żółte worki

3/31

28

27

23

21

19

16

12

11

9

6

4/31

Selektywna – niebieskie worki

 

22

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Selektywna – zielone worki

3

 

26

 

 

18

 

 

10

 

19

 

 Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się sprzed posesji w dniu: 27.03.2024 

Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 24.04.2024, 23.05.2024, 20.06.2024, 18.07.2024, 13.08.2024, 12.09.2024, 10.10.2024. 

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Worki z inną zawartością nie będą odbierane! 

Worki można odbierać u kierowcy, w siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji.

Odpady będą odbierane w godzinach 6:00-22:00.

Jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi Klienta