komunikat

UWAGA!  WAŻNY KOMUNIKAT!

     Do Urzędu Gminy w Bedlnie dotarły informacje od mieszkańców o osobach podających się za pracowników firmy współpracującej z Gminą w zakresie realizacji projektów unijnych polegających na wymianie źródła ciepła lub montażu instalacji fotowoltaicznej. Osoby te usiłują namówić mieszkańców do wymiany źródła ciepła na nowe, umawiają się na indywidualne konsultacje i spotkania z ekspertami, lub proponują załatwienie formalności związanych ze zwiększeniem limitu energii elektrycznej. Informujemy, że Urząd Gminy Bedlno nie jest organizatorem tego typu działań, a oszuści mogą próbować wyłudzić dane lub środki finansowe.

  Na terenie Gminy Bedlno działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „Czyste Powietrze”. Punkt znajduje się w budynku Urzędu, a wszystkie spotkania z mieszkańcami w terenie są uzgadniane z Sołtysami poszczególnych miejscowości.

Apelujemy do mieszkańców naszej gminy o to, aby zachowali oni czujność i ostrożność w takich przypadkach. Prosimy o przekazanie informacji osobom starszym, najbardziej narażonym na próby wyłudzenia danych personalnych.