Aktualny stan pogody ze stacji meteorologicznej w Żeronicach
ingw

Komunikat meteorologiczny z godz. 11:44 dnia 21.11.2023

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu

Zjawiska

Opady marznące

Obszar

województwo łódzkie powiat kutnowski

oraz powiaty: bełchatowski, brzeziński, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, rawski, sieradzki, Skierniewice, skierniewicki, tomaszowski, zduńskowolski, zgierski

Sytuacja meteorologiczna

Miejscami obserwuje się opady deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu, lokalnie możliwe opady marznącej mżawki, które zamarzając mogą powodować śliskość                                                                                                                                   nawierzchni dróg i chodników. W najbliższych godzinach strefa opadów stopniowo będzie przemieszczała się na południe i południowy wschód.

Uwagi

Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Godzina i data wydania

godz. 11:44 dnia 21.11.2023

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.