Można już sprawdzać  stan pogody ze stacji meteorologicznej w Żeronicach

            Gmina Bedlno w  listopadzie zakończyła realizację inwestycji pn. Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego. Stacja powstała w Żeronicach w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Dostawę i montaż stacji meteorologicznej wykonała spółka A-STER s.c. z Krakowa za kwotę 89 800,00 zł brutto. Przedsięwzięcie jest w 100% dofinansowane ze środków pozyskanych z Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”.

            Na terenie gminy Bedlno od kilkunastu lat w czasie wydłużających się okresów bez opadów atmosferycznych narasta problem suszy.  Stacja meteorologiczna na terenie gminy poprawi dokładność pomiarów na potrzeby określenia obszarów objętych suszą rolniczą. Stacja służy  już do wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Dane ze stacji są  udostępniane do  Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w celu realizacji zadań związanych z określaniem zagrożenia suszą rolniczą.

            W stacji zamontowano następujące urządzenia:
– Logger pomiarowy wraz z systemem transmisji danych przez łącza GSM, umieszczony w szafie z tworzywa,
– wiatromierz WZ – 120,
– czujnik temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz czujnik temperatury „bis” w osłonie antyradiacyjnej OAR-961,
– czujnik temperatury przygruntowej Pt-100+5 cm w osłonie antyradiacyjnej OAP-961,
– czujnik temperatury gruntu – 10 cm,
– deszczomierz korytkowy nieogrzewany TPG-124-NH – 2 szt.,
– czujnik usłonecznienia,
– czujnik wilgotności gleby,

– czujnik zwilżenia liścia.

 

            Aktualny stan pogody ze stacji meteorologicznej w Żeronicach gm. Bedlno można sprawdzić  pod linkiem:

http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=%C5%BBeronice