TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O SZACOWANIE SZKÓD SUSZOWYCH WYDŁUŻONY DO 17 LISTOPADA 2023R

Wójt Gminy Bedlno informuje, że przyjęto Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2023 poz. 2351), którym wydłużono termin składania przez producentów rolnych wniosków o szacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy do 17 listopada 2023r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza.