Zalecenia

w związku z wydanym ostrzeżeniem drugiego stopnia przed silnym wiatrem

dla województwa łódzkiego

 

Na podstawie zapisów Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego w związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia prognozującego wystąpienie na terenie całego województwa łódzkiego silnego wiatru:

Ważność: od godz. 21:00 dnia 03.11.2023 do godz. 02:00 dnia 04.11.2023;

Przebieg: Prognozuje się przejściowo wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach od 70 km/h do 90 km/h, lokalnie 100 km/h, z kierunków południowych i zachodnich.

Zaleca się w obliczu powstania sytuacji nadzwyczajnej, wykonanie następujących zadań:

  1. Dystrybuowanie ostrzeżeń meteorologicznych do jak najszerszej liczby osób/odbiorców/instytucji na administrowanych przez Państwa obszarze.
  2. Uruchomienie lokalnych systemów ostrzegania i alarmowania (komunikaty na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, kontakt z lokalnymi mediami i in.).
  3. Zwołanie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (fakultatywnie w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb).
  4. Wzmocnienie obsady stanowiska dyżurnego w PCZK/MCZK.
  5. Zapewnienie stałej łączności PCZK/MCZK ze stanowiskami kierowania Policji i Państwowej Straży Pożarnej, operatorami systemów dystrybucyjnych oraz WCZK.
  6. Sprawdzenie gotowości zasobów magazynowych (w tym dostępność osób wydających sprzęt).
  7. Wydanie wytycznych dla wójtów/burmistrzów/prezydentów miast (powiaty ziemskie).
  8. Informowanie mieszkańców na temat zasad postępowania podczas burz i wzrostów stanów wód.

 

Jednocześnie informuję Państwa, że funkcjonujące w trybie całodobowym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje zagrożenia występujące na terenie naszego województwa i pozostaje w ciągłej gotowości do wsparcia lokalnych działań.

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 158
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 158