Remont drogi gminnej w Kazimierku

Remont drogi gminnej  w Kazimierku

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej w Kazimierku” zostało zrealizowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji została wykonana  droga o długości 1656m. Remont obejmował wykonanie:

–  nawierzchni poprzez ułożenie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni o szerokości 2,70 m,

–  poboczy poprzez ułożenie kruszywa łamanego warstwą grubości 10 cm na szerokości 0,75m.

 

Wartość dofinansowania: 309.337,00 zł

Całkowita wartość zadania: 562.431,26 zł

 

Napisz komentarz